เนื้อหาวันที่ : 2013-02-05 10:24:51 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 539 views

ปตท.รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ TQC เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินงานของ ปตท.ที่อยู่ในมาตรฐานสูงเทียบเคียงระดับสากลจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความสำเร็จของ ปตท.ในการรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปีล่าสุด หรือ TQC 2555 ว่า ผลการประกวดนั้นมี 3 หน่วยธุรกิจของ ปตท.ที่ได้รับรางวัล TQC ประกอบด้วย ธุรกิจก๊าซ ธุรกิจน้ำมัน และ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยเป็นการยื่นสมัครประกวดเป็นครั้งที่สองแล้วก็ได้รางวัลของทั้ง 3 หน่วยงานเป็นปีที่สองติดต่อกัน

ซึ่งล้วนได้คะแนนมากกว่า 350 คะแนน อันเป็นเกณฑ์ในการรับรางวัล TQC และ สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินงานของ ปตท.ที่อยู่ในมาตรฐานสูงเทียบเคียงระดับสากลจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่า 650 คะแนนจึงจะได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติอันทรงเกียรติ หรือ Thailand Quality Award (TQA) ซึ่งในอดีตมี 2 หน่วยงานของ ปตท.ที่เคยได้รับรางวัล TQA คือ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองในปี 2549 และสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2553 ตามลำดับ

ดร.ไพรินทร์ กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้ ปตท. ได้รับการยอมรับในวันนี้ คือความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ที่ต้องการปรับปรุง และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง สร้างและชี้นำทางเดินสู่ความเป็นเลิศที่ชัดเจนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะมีอุปสรรคระหว่างทางเดินเหล่านั้น แต่ทุกท่านก็ให้เครื่องมือและแนวคิดในการแก้ไขมาตลอด ที่สำคัญคือความรัก ความผูกพันของพนักงาน ปตท. ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อความสำเร็จของ ปตท. ในอนาคต

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำแนวคิดในเรื่องของการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ตามมาตรฐานของ The Malcolm Baldrige National Quality Award แห่งสหรัฐอเมริกามาใช้เป็นแนวทางดำเนินการ ผลักดันให้องค์กรต่างๆทั้งภาคการผลิตและการบริการ นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการในระดับมาตรฐานโลก ทั้งนี้ องค์กรที่ได้รับรางวัลจะนำเสนอวิธีปฏิบัติที่นำองค์กรของตนไปสู่ความสำเร็จเพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่นๆนำไปประยุกต์ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อมีการขยายการดำเนินงานไปอย่างกว้างขวางย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้

ดังนั้น การที่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจน้ำมัน และหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 3 หน่วยธุรกิจหลักของ ปตท. ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าเราพร้อมที่จะแข่งขันกับองค์กรต่างๆ บนเวทีระดับโลกในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติของไทย ตามวิสัยทัศน์ที่ ปตท.กำหนดไว้ ว่าจะเป็น“Thai Premier Multinational Energy Company” พร้อมที่จะยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งเป็นองค์กร 100 ปีเคียงคู่สังคมไทยตลอดไป ดร.ไพรินทร์ กล่าว