เนื้อหาวันที่ : 2007-05-29 09:32:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 10208 views

เทคนิคการควบคุมอุณหภูมิ โดยใช้วาล์วควบคุมอุณหภูมิแบบ 3 ทาง

วาล์วสำหรับควบคุมความร้อนอัตโนมัติ ซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมอุณหภูมิของไหลโดยอัตโนมัติใน turbine, compressor และ เครื่องยนต์ของ jacket water และระบบทำความเย็นน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งเหมาะสมกับกระบวนการควบคุมและการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ของไหลจำเป็นต้องผสมกันหรือแยกทางกัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของของไหลนั้น

กว่า 50 ปีที่ AMOT เป็นผู้นำทางด้านระบบอุปกรณ์ควบคุมและระบบความปลอดภัย สำหรับเครื่องจักรเครื่องยนต์และระบบควบคุมการผลิตในกระบวนการต่างๆ ในอุตสาหกรรม อุปกรณ์วัดและควบคุมที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือสูง

 .

AMOT แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้

 • Control Valves
 • Safety Controls
 • Sensors
 • Data Acquisition
 • Control Systems
Control Valves

เป็นวาล์วที่ใช้ในการควบคุมการผลิต มีทั้ง 2 และ 3 ทาง ใช้ในการควบคุมจากความดันและอุณหภูมิและสามารถควบคุมการทำงานของตัววาล์วได้จากภายในและภายนอก มีขนาดตั้งแต่ 15 mm (1/2 นิ้ว) ไปจนถึง 200 mm (8 นิ้ว)

 .

จากการออกแบบที่ทำให้วาล์วมีความทนทานและความน่าเชื่อถือ ทำให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ เครื่องจักร และคอมเพรสเซอร์ชั้นนำทั่วโลกใช้ผลิตภัณฑ์ของ AMOT เป็นมาตรฐานในการพิจารณาออกแบบใช้ในระบบการควบคุมและระบบตรวจสอบ ป้องกัน เพื่อความปลอดภัยของเครื่องจักร

 .

Thermostatic Control Valves คืออะไร?

Thermostatic Control Valves คือ วาล์วสำหรับควบคุมความร้อนอัตโนมัติ ซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมอุณหภูมิของไหลโดยอัตโนมัติใน turbine, compressor และ เครื่องยนต์ของ jacket water และระบบทำความเย็นน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งเหมาะสมกับกระบวนการควบคุมและการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ของไหลจำเป็นต้องผสมกัน(mixing)หรือแยกทางกัน(diverting) ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของของไหลนั้น อาจจะนำไปใช้กับระบบ co-generation เพื่อควบคุมอุณหภูมิใน loop การนำความร้อนกลับมาใช้ได้อีก ทำให้มั่นใจว่า การหล่อเย็นของเครื่องยนต์ทำงานได้เต็มที่ และนำความร้อนกลับมาใช้ได้อีกสูงที่สุด

 .

.

รูปที่ 1 แสดงภาพตัดขวางของ Thermostatic Valve

 .
หลักการทำงาน

AMOT Thermostatic Valves ทั้งหมดจะมี positive 3-way valve action ซึ่งใช้กับน้ำหรือน้ำมันหล่อลื่น ที่จะทำให้ไหลได้ในทิศทางที่เราต้องการ การใช้งาน jacket water เมื่อเริ่มเดินเครื่องยนต์ขณะที่เย็น วาล์วนี้จะเป็นตัวทำให้น้ำทั้งหมดผ่าน by-pass กลับเข้ามาในเครื่องยนต์ การจัดการนี้จะทำให้เวลาในการอุ่นเครื่องเร็วขึ้น หลังจากที่เริ่มอุ่นเครื่องแล้ว ปริมาณน้ำที่ผ่าน by-pass และผสมกันกับน้ำเย็นที่ได้กลับมาจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหรือระบบทำความเย็นอื่นๆโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ออกจาก jacket water ตามที่ต้องการ ถ้าจำเป็น AMOT Thermostatic Valves จะปิดเส้น by-pass เพื่อให้ได้การหล่อเย็นสูงสุด    3-way action ของ AMOT Thermostatic Valves ทำให้มีปริมาณน้ำผ่านเครื่องปั๊มและเครื่องยนต์อย่างคงที่ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำกัดของปั๊มเมื่อเครื่องยนต์เย็น AMOT Thermostatic Valves สามารถใช้ได้ในท่อขนาด 1/2" ถึง 8"  สำหรับอัตราการไหลของน้ำ 2-2800 USGPM (8-10600 LPM) แรงขับเคลื่อนในการทำงานมาจากการขยายตัวของวัสดุคล้ายขี้ผึ้งชนิดพิเศษซึ่งยังคงอยู่ในรูปกึ่งของแข็งและยัง sensitive สูงต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

 .

วัสดุโครงสร้างของวาล์ว

 • เหล็กหล่อ (cast iron)
 • เหล็กเหนียว (ductile iron)
 • เหล็กกล้า (Steel)
 • เหล็กสเตนเสส (stainless steel)
 • อะลูมิเนียม (aluminium)
 • ทองสัมฤทธิ์ (bronze)

วัสดุที่ใช้ทำซีล

 • ไนไตรล์  (Nitrile)
 • ไวตอน (Viton)
 • นีโอพรีน (Neoprene)
 • ยางเอทิลีน-โพรพิลีน  (Ethylene and propylene rubber)

.

รูปที่ 2A แสดงชนิดส่วนประกอบของโมเดล B series ซึ่งมี sliding valve ใน Cold position ของไหลจะผ่าน by-pass (Port B บนวาล์ว) ตามลูกศร

 .

รูปที่  2B แสดง Sliding valve เคลื่อนที่ไปที่ส่วนขยายหรือ warm position ช่อง by-pass จะปิดเพราะ sliding valve เลื่อนขึ้นไปชนกับseat และน้ำจะเบี่ยงเบนออกทางช่องน้ำออก (Port C บนวาล์ว) ดังแสดงด้วยลูกศร

 .

คุณลักษณะที่สำคัญ

 • Temper-Proof Temperature Setting
 • ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ควบคุมจากภายนอก
 • มีการประกอบเสร็จในตัว
 • เป็นการใช้วาล์วแบบ 3 ทาง
 • Hold close regulation
 • ไม่ sensitive ต่อความดัน
 • โครงสร้างง่ายและทนทาน
 • สามารถทำงานได้ในทุกตำแหน่ง
 • ขนาดกะทัดรัด
 • มีความจุมากแต่น้ำหนักเบา
 • มีความทนทานสูงภายใต้สภาวะที่ได้รับการกระแทกอย่างแรงและการสั่นสะเทือน
 • ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและการบำรุงรักษาและค่าอุปกรณ์ที่เพิ่มเติม

การเลือกใช้ AMOT Thermostatic Valves

1. ให้เลือกขนาดและ series ของโมเดล  ให้เหมาะสมตามอัตราการไหลที่ต้องการ ใช้ รูปที่ 3 เลือกวาล์วที่สามารถใช้งานตามอัตราการไหลที่ต้องการได้ รายการอัตราการไหลต่ำสุดและสูงสุด ยึดตาม pressure drop ที่ผ่านวาล์ว ซึ่งประมาณ 2 PSI (min) และ 7 PSI (max)
 .
2. การเลือกวัสดุที่เหมาะสมในการใช้ทำตัววาล์ว 

Cast Iron (เหล็กหล่อ)             : ใช้สำหรับระบบที่เป็นน้ำหรือน้ำมันคุ้มค่าที่สุด

Ductile Iron (เหล็กเหนียว)     : ให้ความแข็งแรงสูงให้อัตราความดันสูง

Steel (เหล็กกล้า)                     : ให้ความแข็งแรงสูงให้อัตราความดันสูง

Stainless steel                   : ความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงสุด ให้ความแข็งแรงสูงให้อัตราความดันสูง

Bronze                                  : สำหรับน้ำเกลือและการใช้งานทางทะเล

Aluminum                             : สำหรับต้นทุนต่ำแต่ต้องการความดันสูง

 .

3. เลือก Nominal Temperature จากการตั้งอุณหภูมิมาตรฐาน โดยปกติอยู่ระหว่าง 85 °F ถึง 190 °F การตั้งอุณหภูมิต่ำถึง 55 °F และสูงถึง 240 °F จะสามารถทำได้ในบางรุ่น

 .

4. การเลือกส่วนประกอบพิเศษอื่นๆ ถ้าจำเป็น  ให้อ้างอิงจากใบแสดงชุดวาล์วชนิดเฉพาะเจาะจงสำหรับส่วนประกอบพิเศษ ตัวอย่าง

 .
 • Electroless Nickel plated temperature element assemblies สำหรับของไหลที่ไม่เข้ากับทองเหลืองหรือบรอนซ์
 • End connection ของเกลียวแบบ NPT เป็นมาตรฐานสำหรับวาล์วขนาด 2" และเล็กกว่าเกลียวแบบอื่น  ซึ่งรวมถึง SAE, metric (BSP-tapered หรือ BSP parallel, JIS) และอื่นๆ วาล์วขนาดใหญ่จะเป็นชนิดเป็นครีบโลหะ  ครีบโลหะมาตรฐานที่เหมาะสมหาได้ตาม ANSI, Navy, metric (DIN), JIS และอื่นๆ
 • รูรั่ว (Leak Holes) ที่ให้มีการไหลได้เล็กน้อยผ่าน Port C ซึ่งรักษาให้มีการไหลผ่านเครื่องทำความเย็นตลอดเวลา รูรั่วช่วยป้องกันการควบแน่นหรือการแข็งตัวของเครื่องทำความเย็นและระหว่างเวลาที่เดินเครื่องให้อุ่นขึ้นอย่างช้าๆ ในการใช้งาน 2 ทางด้วยการบล็อก Port B และการไหลเวียนที่เย็น รูรั่วเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้แน่ใจถึงอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป
 • วัสดุทำซีลอื่นๆ เช่น Viton หรือ Neoprene (ซึ่งเมื่อมาตรฐานที่ใช้ Buna-N ไม่สามารถเข้ากันได้กับของไหลที่ใช้อยู่)
 • สามารถบังคับด้วยระบบ manual ทำให้บังคับเปิดส่วนประกอบ ปล่อยให้การไหลเต็มอัตราไปสู่เครื่องหล่อเย็น
 • การตั้งอุณหภูมิพิเศษ
 • ส่วนประกอบชนิดพิเศษที่อุณหภูมิสูงเกินไป
 • Salt water temperature element assemblies ของโครงสร้างที่เป็น Stainless steel (Model B series เท่านั้น)

 

 .

รูปที่ 3 ตารางแสดงข้อมูลในการใช้งานแบ่งตามขนาดของ Thermostatic Valves ขนาดตั้งแต่ ½ "ถึง 16"

 .

AMOT Thermostatic Valves  ถูกตั้งอัตราให้อุณหภูมิเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของ Jacket Water อุณหภูมิในการทำงานสำหรับระบบการใช้งานน้ำมันหล่อลื่นอาจจะสูงกว่าอุณหภูมิปกติเล็กน้อยขึ้นอยู่กับอัตราการไหล, ความจุความเย็นของน้ำมันและเงื่อนไขอื่นๆ ของระบบ  ช่วงกว้างของการตั้งอุณหภูมิ สามารถตั้งได้ตั้งแต่ 55 °F ถึง 240 °F ( 13 °C ถึง 116 °C )

 .

การนำ AMOT Thermostatic Valve ไปใช้งานในลักษณะต่างๆ

.

 รูปที่ 4

การควบคุมระบบน้ำหล่อเย็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน  แสดงการติดตั้งวาล์วแบบ diverting วาล์วในตำแหน่งที่เป็นจุดแสดงการต่อแบบ mixing

 .

รูปที่ 5

การควบคุมระบบน้ำมันหล่อลื่น  สำหรับการควบคุมอุณหภูมิด้วยน้ำมันหล่อลื่น AMOT Thermostatic Valves ถูกใช้โดยตรงใน line ดังแสดงในรูป น้ำมันจะผ่านไปสู่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเมื่อมันเย็น และจะเข้าสู่อุณหภูมิสำหรับการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว เมื่ออุ่นจำนวนน้ำมันที่เหมาะสมจะไหลเวียนอย่างอัตโนมัติผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อรักษาอุณหภูมิที่ต้องการ

รูปที่ 6

 .

เครื่องปรับอากาศ  วาล์วแสดงต่อแบบ mixingเพื่อควบคุมอุณหภูมิน้ำทางเข้าเครื่องทำความเย็นของระบบ condenser  วาล์วที่แสดงเป็นเส้นประควบคุมอุณหภูมิทางออก

รูปที่ 7

 .

การประยุกต์ใช้กับ Water Saving  วาล์วแสดงการไหลต่ำที่สุดที่ผ่านเครื่องทำความเย็นเพื่อรักษาน้ำไว้และต้องการให้มีรูรั่วภายในเพื่อให้มีน้ำเพียงเล็กน้อยไหลผ่านได้

 .

รูปที่ 8

 .

Single Pump Cogeneration System  แสดงระบบการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่แบบพื้นฐานโดยการใช้ AMOT Thermostatic Valves เพื่อเสถียรอุณหภูมิและนำความร้อนกลับมาใช้ได้มากที่สุด

 .

Thermostatic Control Valve รูปแบบโมเดลต่าง ๆ

AMOT Model B Valve เป็นวาล์วแบบอัตโนมัติ และเป็นวาล์วควบคุมอุณหภูมิของของไหลซึ่งเป็นแบบ 3 ทาง สำหรับการใช้งานแบบผสม

 .

คุณลักษณะ

 • มีอัตราการไหลที่ 68-1200 GPM(260-4520LPM)
 • สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิ 55 240 ºF
 • มีการประกอบเสร็จในตัวอย่างสมบูรณ์
 • การทำงานแบบ Positive 3-way valve
 • มีให้เลือกหลายชนิดคือ cast iron, steel, ductile iron, bronze และ stainless steel
 • Seal มีให้เลือกหลายชนิดคือ Nitrile, Viton, Neoprene, Ethylene-Propylene rubber
 • ขนาดวาล์วตั้งแต่ 1 ½" ถึง 8"
 .
การนำไปประยุกต์ใช้งาน
 • เครื่องยนต์และระบบ Compressor cooling
 • ระบบน้ำมันหล่อลื่น
 • ระบบการนำความร้อนกลับมาใช้อีก
 • การควบคุมกระบวนการ
 • เป็นตัวแยกหรือผสมอุณหภูมิ

 .

MODEL C THERMOSTATIC VALVE, CM, CL, CF, CCM

 .

AMOT Model C Valve  มีขนาดให้เลือกหลายขนาด และต้องมีการตั้งการควบคุมอุณหภูมิของของไหลด้วย เพราะของไหลบางชนิดเช่น เป็นแบบสังเคราะห์จะไม่สามารถเข้ากันได้กับทองแดงหรือทองเหลือง ส่วนประกอบจึงต้องประกอบด้วยนิกเกิล

คุณลักษณะ
 • มีอัตราการไหลที่ 6-54 GPM (23-205 LPM)
 • สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิ 65 - 235 ºF
 • มีการประกอบเสร็จในตัวอย่างสมบูรณ์
 • การทำงานแบบ Positive 3-way valve
 • มีให้เลือกหลายชนิด คือ cast iron, steel, bronze และ Aluminium
 • Seal มีให้เลือกหลายชนิด คือ Nitrile, Viton, Neoprene, Ethylene-Propylene rubber
 • ขนาดวาล์วตั้งแต่ ½" ถึง 1½"
 .
การนำไปประยุกต์ใช้งาน
 • เครื่องยนต์และระบบ Compressor cooling
 • ระบบน้ำมันหล่อลื่น
 • ระบบการนำความร้อนกลับมาใช้อีก
 • การควบคุมกระบวนการ
 • เป็นตัวแยกหรือผสมอุณหภูมิ
 • สัมประสิทธิ์การไหล (Flow coefficient)

Cv เป็นค่าสัมประสิทธิ์การไหลของวาล์ว ( Kv เป็นสัมประสิทธิ์ระบบเมตริก) ค่านี้ได้อธิบายถึงจำนวน แกลลอนต่อนาทีของน้ำที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งไหลผ่านวาล์วที่มี Pressure drop ที่ 1 PSI ข้ามวาล์วนี้ (ดูในตาราง)

 .

ความดันสูงสุดในการทำงาน (Maximum working pressures)วัดในหน่วย bar (PSI)

 .
รุ่นที่ใช้ครีบโลหะ

MODEL D THERMOSTATIC VALVE

 .

AMOT Model D Valve เป็นแบบอัตโนมัติ และเป็นวาล์วควบคุมอุณหภูมิของของไหลซึ่งเป็นแบบ 3 ทาง สำหรับการใช้งานแบบแยกทางออกเป็น 2 ทาง

 .

คุณลักษณะ

 • มีอัตราการไหลที่ 1500-2800 USGPM (5680-10600 LPM)
 • สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิ 80 - 230 ºF
 • มีการประกอบเสร็จในตัวอย่างสมบูรณ์
 • การทำงานแบบ Positive 3-way valve
 • มีให้เลือกหลายชนิดคือ cast iron, steel, ductile iron และ bronze
 • ขนาดวาล์วมีเพียงอย่างเดียวคือ 8" เป็นแบบครีบโลหะ
 .
การนำไปประยุกต์ใช้งาน
 • เครื่องยนต์และระบบ Compressor cooling
 • ระบบน้ำมันหล่อลื่น
 • ระบบการนำความร้อนกลับมาใช้อีก
 • การควบคุมกระบวนการ
 • เป็นตัวแยกหรือผสมอุณหภูมิ
MODEL E THERMOSTATIC VALVE

AMOT Model E Valve เป็นแบบอัตโนมัติ และเป็นวาล์วควบคุมอุณหภูมิของของไหลซึ่งเป็นแบบ 3 ทาง สำหรับการใช้งานแบบ diverting หรือ mixing  วาล์ว E ส่วนประกอบและซีล  สามารถทำมาจากแผ่นนิกเกิลได้เพื่อให้ทนทานต่อผลจากการกัดกร่อนของน้ำมัน  ซึ่งมีแอมโมเนียเจือปนอยู่ในเครื่องทำความเย็น

คุณลักษณะ
 • อัตราการไหลที่ 40-75 USGPM (150-285 LTM)
 • สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิ 85 - 235 ºF
 • มีการประกอบเสร็จในตัวอย่างสมบูรณ์
 • การทำงานแบบ Positive 3-way valv
 • มีให้เลือกหลายชนิดคือ cast iron, steel, bronze และ stainless stee
 • ขนาดวาล์วมีตั้งแต่ 1¼" ถึง 1½"
 .
การนำไปประยุกต์ใช้งาน
 • เครื่องยนต์และระบบ Compressor cooling
 • ระบบน้ำมันหล่อลื่น
 • ระบบการนำความร้อนกลับมาใช้อีก
 • การควบคุมกระบวนการ
 • เป็นตัวแยกหรือผสมอุณหภูมิ

สัมประสิทธิ์การไหล (Flow coefficient)

Cv เป็นค่าสัมประสิทธิ์การไหลของวาล์ว ( Kv เป็นสัมประสิทธิ์ระบบเมตริก) ค่านี้ได้อธิบายถึงจำนวน แกลลอนต่อนาทีของน้ำที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งไหลผ่านวาล์วที่มี Pressure drop ที่ 1 PSI ข้ามวาล์วนี้ (ดูในตาราง)

ความดันสูงสุดในการทำงาน (Maximum working pressures)วัดในหน่วย bar (PSI)

 .
MODEL H THERMOSTATIC VALVE

คุณลักษณะ
 • มีอัตราการไหลที่ 345-1350 USGPM (1306-5110 LPM)
 • สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิ 55 - 240 ºF
 • มีการประกอบเสร็จในตัวอย่างสมบูรณ์
 • การทำงานแบบ Positive 3-way valve
 • มีให้เลือกหลายชนิดคือ steel และ stainless steel
 • ขนาดวาล์วที่มีคือ 4", 5" และ 6"  แบบครีบโลหะ
.
การนำไปประยุกต์ใช้งาน
 • เครื่องยนต์และระบบ Compressor cooling
 • ระบบน้ำมันหล่อลื่น
 • ระบบการนำความร้อนกลับมาใช้อีก
 • การควบคุมกระบวนการ
 • เป็นตัวแยกหรือผสมอุณหภูมิ

สัมประสิทธิ์การไหล (Flow coefficient)

Cv เป็นค่าสัมประสิทธิ์การไหลของวาล์ว ( Kv เป็นสัมประสิทธิ์ระบบเมตริก) ค่านี้ได้อธิบายถึงจำนวน แกลลอนต่อนาทีของน้ำที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งไหลผ่านวาล์วที่มี Pressure drop ที่ 1 PSI ข้ามวาล์วนี้ (ดูในตาราง)

.

ความดันสูงสุดในการทำงาน (Maximum working pressures) วัดในหน่วย bar (PSI)

.

วาล์วควบคุมด้วยอุณหภูมิแบบ 3 ทาง (G-Valve)

วาล์วควบคุมด้วยอุณหภูมิแบบ 3 ทางเป็นวาล์วที่มีการควบคุมทิศทางการไหลของของไหลจากอุณหภูมิหรือความดันภายนอก จากคุณสมบัติที่ดีของ G-Valve ที่สามารถใช้งานในด้านต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นมาก มีความแม่นยำสูง การควบคุมรวดเร็ว น้ำหนักเบา สะดวกในการขนส่งและการซ่อมบำรุง มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น เหมาะสำหรับการควบคุมร่วมกับระบบ Programmable Logic Controller (PLC) และระบบ Distributed Control System (DCS) หรือระบบควบคุมอัตโนมัติแบบอื่น ระบบควบคุมระบบนี้แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ

.
ระบบควบคุมวาล์วด้วยไฟฟ้า (Electric system)

ระบบวาล์วที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าประกอบด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ(Temperature Sensor), วาล์วควบคุม 3 ทางที่ขับด้วยไฟฟ้า และตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ตัวควบคุมมีทั้งแบบ Panel Mount และแบบ Wall Mount วาล์วควบคุม 3 ทางจะติดตั้งโดยใช้สายเพียง 3 เส้นเท่านั้น การควบคุมมีความแม่นยำและละเอียดสูง ทั้งทางด้านการวัดและการควบคุมจะถูกต้องแม่นยำมากกว่าระบบที่ทำงานด้วยระบบควบคุมด้วยลม (Pneumatic) เนื่องจากระบบนี้ใช้ตัวควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดสูงกว่า

.

ตัวควบคุมการปิด-เปิดของวาล์วด้วยสัญญาณไฟฟ้า ( Electric Actuator)

ตัวควบคุมการปิด-เปิดของวาล์วด้วยสัญญาณไฟฟ้าจะกระทัดรัดและมีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงทนทาน มีการปกป้องโดยรอบที่ IP65 เครื่องต้นกำเนิดนี้ได้รับพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน gear box ชนิดเกลียวหนอน ซึ่งจะป้องกันการขับย้อนกลับเนื่องจากแรงของของไหล ซึ่งเหมาะสมกับการควบคุมด้วยระบบ Manual เหมือนมาตรฐานและช่วยให้วาล์วทำงานได้โดยไม่ต้องใช้พลังงาน

.

เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้ความร้อนเหมาะที่จะป้องกันการที่มีความร้อนมากเกินไป สวิตช์ที่ถูกกำหนดที่ปลายแต่ละข้างแยกกำลังเครื่องยนต์ออกจากกัน สวิตช์นี้สามารถใช้สำหรับบ่งชี้การส่งสัญญาณได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 01VA Electric Actuator

.

.

ระบบการควบคุมวาล์วด้วยลม (Pneumatic System)

ระบบการควบคุมวาล์วด้วยลมประกอบด้วยวาล์วควบคุมแบบ 3 ทางที่ขับด้วยลม ตัวควบคุม (Controller) จะรวม Temperature sensor ไว้ในชุดเดียวกัน ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบ Panel Mount และแบบ Wall Mount ระบบวาล์วควบคุมด้วยลมแบบ 3 ทางสำหรับใช้ในที่ที่ไม่ต้องการใช้ไฟฟ้าหรือมีไฟฟ้าไม่เพียงพอหรือเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ระบบนี้จะใช้งานเป็นระบบแบบ Fail-safe หรือใช้งานในเขตอันตราย (Hazardous Area)

.
เครื่องต้นกำเนิดลม (Pneumatic actuator)

เครื่องต้นกำเนิดลมมีความทนทาน, มีการหมุน ¼ รอบ, ตัวขับลูกสูบ 2 ตัวทำงานบนหลักการ scotch yoke ตัวขับนี้เหมาะสมกับการดีดตัวกลับเหมือนมาตรฐานและจำเป็นต้องมีระบบแบบ Fail-safe ตัวขับนี้เหมาะสมกับตัวบอกตำแหน่งของวาล์วที่แม่นยำและเคลื่อนที่ย้ายซ้ำๆ ได้

.

 

.
ระบบควบคุมวาล์วด้วยไฟฟ้าและลม (Electro-pneumatic)

 

ระบบวาล์ว Electro-pneumatic เป็นการรวมเอาระบบควบคุมแบบไฟฟ้าและระบบควบคุมด้วยลมเข้ามาทำงานร่วมกันประกอบด้วย วาล์วควบคุมด้วยลมแบบ 3 ทางกับตัวแปลงสัญญาณไฟฟ้าไปเป็นสัญญาณ Pneumatic (electro-pneumatic converter) อุปกรณ์วัดอุณหภูมิจะส่งสัญญาณความต้านทานไปยังตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่งสัญญาณนี้ไปยังตัวแปลงสัญญาณจาก4-20 มิลลิแอมป์ไปยังตัวแปลงสัญญาณไฟฟ้าไปเป็นสัญญาณ Pneumatic (I/P Converter) สัญญาณ Pneumatic จะถูกส่งไปควบคุมวาล์ว ระบบนี้จะรวมเอาข้อดีของตัวควบคุมแบบไฟฟ้าและระบบ Pneumatic เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ได้ค่าการควบคุมที่ละเอียด รวดเร็ว และแม่นยำ ทั้งยังสามารถติดตั้งในบริเวณที่เป็นพื้นที่อันตราย (Hazardous Area) ได้ด้วย

.

คุณลักษณะ

 • มีความแม่นยำและควบคุมอุณหภูมิซ้ำได้
 • Fail-safe, Spring Return Actuator
 • Pressure drop ต่ำ
 • สามารถเลือกทิศทางการหมุนได้
 • สามารถติดตั้งตำแหน่งใดก็ได้
 • ต้านทานการสั่นสะเทือน
 • Nema 4 Weather Proof  Construction
 • ออกแบบให้กะทัดรัด
 • บ่งชี้ตำแหน่งได้
 • ขนาด 2" ถึง 16"
 • มีอัตราการไหล 40 GPM ถึง 8300 GPM
การนำไปประยุกต์ใช้งาน
 • สำหรับโรงกลั่น, โรงงานสารเคมี, การนำน้ำมันกลับมาผลิตอีก :
 • Waste Heat Boilers
 • Product Coolers
 • Product Heaters
 • Product Condensers
 • สำหรับเครื่องยนต์, Turbines, Gear Boxed และ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
 • เครื่องทำความเย็นแบบอัดอากาศ (Charge Air Coolers)
 • ระบบหล่อเย็นขั้นที่ 2
 • เชื้อเพลิง และการทำน้ำมันหล่อลื่นให้ร้อนก่อน
 • Co-generation
 • เครื่องยนต์ของ jacket water

การนำไปประยุกต์ใช้งาน (Applications)

.

ควบคุมอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น  เป็นการควบคุมการผสมของน้ำมันจากระบบระบายความร้อนกับน้ำมันหลังจากการใช้งาน เพื่อให้อุณหภูมิก่อนเข้าไปที่ระบายความร้อนให้โหลดคงที่ ทั้งนี้จะต้องติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิไว้ใกล้ๆ กับอ่างรองน้ำมัน เพื่อให้การผสมให้อุณหภูมิคงที่ได้รวดเร็ว และแม่นยำ

.

 

.

การหล่อเย็นของ Jacket water เป็นการควบคุมทิศทางการไหลของน้ำหล่อเย็น ซึ่งหลังจากน้ำมันแลกเปลี่ยนความร้อนกับโหลดแล้วจะมีระดับอุณหภูมิสูงขึ้น ถ้าหากมีอุณหภูมิต่ำกว่าระดับที่เป็นอันตราย วาล์วก็จะทำหน้าที่ผ่านให้น้ำมันย้อนกลับไปที่โหลดอีกครั้ง จนกระทั่งอุณหภูมิสูงเกินกว่าระดับที่ตั้งไว้วาล์วก็จะเปิดให้น้ำมันที่ผ่านจากระบบลดอุณหภูมิแล้วมาผสมกัน ทำให้อุณหภูมิต่ำลง แล้วจึงส่งน้ำมันเข้าไปเพื่อระบายความร้อนที่โหลด อุปกรณ์วัดอุณหภูมิต้องติดไว้ที่ทางออกของแหล่งกำเนิดความร้อน

.

.

การควบคุมอุณหภูมิของระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ เป็นการระบายความร้อนที่อุณหภูมิสูงๆ วาล์วเป็นตัวปรับอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็น ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

.

.

การควบคุมระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ สำหรับระบบทำความเย็นของส่วนกลาง โดยอาจควบคุมแบบผสม (Mixing) หรือแบบแยกทางกัน (Diverting) ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ทำให้การควบคุมอุณหภูมิมีความแม่นยำ ตั้งแต่อัตราการไหลต่ำๆ จนถึงอัตราการไหลสูงๆ เมื่อมีการใช้งานโหลดสูง

.

.

ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำทะเล ไม่มีปัญหาจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล โดยเลือกใช้ G-Valve ที่ทำจาก Bronze สามารถใช้งานได้ทั้งแบบผสม (Mixing) หรือแบบแยกทางกัน (Diverting)

.

ตารางเปรียบเทียบ AMOT 3-Way Temperature Control Valves (G Valve) แบบที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า (Model GE) และแบบที่ควบคุมด้วยลม (MODEL GP)

.

ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อแตกต่างของวาล์วควบคุมความร้อนอัตโนมัติแบบวาล์ว 3 ทาง (3-way Thermostatic Control Valve) และวาล์วควบคุมอุณหภูมิแบบวาล์ว 3 ทาง (3-way Temperature Control Valve) ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า (Electric, Electro-Pneumatic Actuated) หรือชนิดควบคุมด้วยระบบลม (Pneumatic Actuated)

.

.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อได้ที่
บริษัท อนาไลติคอล แอนด์ คอนโทรล เทคโนโลยี 2000 จำกัด
สำนักงานกรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2944-4748  โทรสาร 0-2944-5854
สำนักงานระยอง      โทรศัพท์ 0-3860-7747  โทรสาร 0-3860-7748
www.actcom2000.com
E-Mail : actc@ksc.th.com