เนื้อหาวันที่ : 2013-01-30 13:41:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1998 views

BOI เผยความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรม พุ่งสูงกว่า 2.5 แสนคน

BOI เผยความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรมปี 55 พุ่งสูงกว่า 2.5 แสนคน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือ ช่างเทคนิค และวิศวกรระดับปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) เผยผลสำรวจความต้องการแรงงานของบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนกว่า 2,000 โครงการในปี 55 มีความต้องการแรงงานจำนวนรวมกว่า 2.5 แสนคน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภคต้องการแรงงานมากที่สุด ตามด้วยกลุ่มยานยนต์ เครื่องจักร และโลหะ โดยเฉพาะแรงงานฝีมือ ช่างเทคนิค และวิศวกรระดับปริญญาตรี

มีโครงการที่แจ้งความประสงค์ต้องการแรงงานเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ รวมถึงการขยายการลงทุนในโครงการต่างๆรวม 2,131 โครงการ โดยมีความต้องการแรงงานรวม 254,569 คน  แบ่งเป็น กลุ่มผู้ใช้แรงงานทั่วไป(ป.6-ม.6) จำนวน 156,877 คน ช่างเทคนิค(ปวช.-ปวส.) จำนวน 48,705 คน และระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 34,220 คน" นางวาสนา มุทุตานนท์ รองเลขาธิการ BOI กล่าว

ทั้งนี้ในปี 55 อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานสูงสุดอยู่ในอุตสาหกรรมบริการ และสาธารณูปโภค รองมาเป็นผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตามลำดับ โดยช่างเทคนิคเป็นกลุ่มที่ความต้องการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 54

อาทิ ช่างกลโรงงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าเครื่องกล ช่างเชื่อมโลหะในขณะที่ระดับการศึกษาปริญญาตรี กลุ่มที่มีความต้องการมากคือ วิศวกรในสาขา เครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า รองมาเป็นสายบริหารธุรกิจ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  ดังนั้น ทิศทางนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอนาคตจึงไม่มุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นอีกต่อไป

ภาพประกอบ : www.guardian.co.uk