เนื้อหาวันที่ : 2013-01-28 12:38:51 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1072 views

กิจกรรมเผยแพร่ระบบผลิตน้ำร้อนพลังานแสงอาทิตย์

กิจกรรมเผยแพร่ระบบผลิตน้ำร้อนพลังานแสงอาทิตย์ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน มอบสื่อประชาสัมพันธ์แด่ รศ.วิมลศิริ ชำนาญเวช กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในพิธีมอบสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเผยแพร่ระบบผลิตน้ำร้อนพลังานแสงอาทิตย์ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ณ ห้องประชุม อาคาร 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน