เนื้อหาวันที่ : 2013-01-23 11:54:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1395 views

ปตท.สผ.ทุ่มงบกว่า 2.4 หมื่นล้านดอลล่าร์ เร่งพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม

ปตท.สผ. เผยแผนการลงทุน 5 ปี ทุ่มงบกว่า 2.4 หมื่นล้านดอลล่าร์ เร่งพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองให้สูงขึ้น

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (Mr. Tevin Vongvanich) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยถึง งบประมาณการลงทุน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556 – 2560 ซึ่งประกอบด้วย ประมาณการรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) และรายจ่ายดำเนินงาน (Operating Expenditure) รวมทั้งสิ้น 24,671 ล้านดอลล่าร์ สรอ. เพื่อใช้เร่งพัฒนาโครงการสำรวจ และ ผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ที่มีอยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในแต่ละปี มีการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ รายจ่ายลงทุนดังกล่าวยังไม่รวมประมาณการเงินลงทุนที่ ปตท.สผ. อาจต้องใช้เพิ่มสำหรับโอกาสทางธุรกิจ

สำหรับประมาณรายจ่ายรวมของปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 5,809 ล้านดอลล่าร์ สรอ. นั้น ปตท.สผ. จะนำไปใช้ในการดำเนินการโครงการในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านการผลิต เพื่อรักษาระดับการผลิตในโครงการหลัก ๆ ดังนี้ โครงการอาทิตย์ โครงการบงกช โครงการเอส 1 โครงการคอนแทร็ค 4 และ โครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17

ด้านการพัฒนา เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตจากแหล่งปิโตรเลียมใหม่ ซึ่งมีโครงการหลักที่สำคัญ ได้แก่ พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย (แหล่งมอนทารา) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ในไตรมาสแรกของปี 2556 สำหรับโครงการซอติก้า ในประเทศเมียนมาร์ คาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ประมาณต้นปี 2557 โครงการแอลจีเรีย 433เอ และ 416บี คาดว่าจะเริ่มการผลิตภายในปี 2557 โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี (ส่วนขยายของแหล่ง Leismer และ Corner) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ในปี 2559 รวมทั้งรายจ่ายในการพัฒนาโครงการโมซัมบิก โรวูม่า ออฟซอร์ แอเรีย วัน ด้วย

ด้านการสำรวจ เพื่อค้นหาแหล่งปิโตรเลียมใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ โดยมีโครงการหลัก ๆ ได้แก่ โครงการพม่าเอ็ม 3 และเอ็ม 11 โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ และโครงการสำรวจในประเทศออสเตรเลีย โมซัมบิก และเคนยา

สำหรับประมาณการขายปิโตรเลียมของปี 2556-2560 “จากความสำเร็จในกิจกรรมการสำรวจและการซื้อกิจการขนาดใหญ่ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ ปตท.สผ. มีศักยภาพปิโตรเลียมเป็นฐานในการเติบโตได้ในระยะยาว บริษัทจึงปรับแผนกลยุทธ์และแผนการลงทุน เพื่อเร่งพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม ของ ปตท.สผ. ที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศในการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อสนองตอบความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมการสำรวจเพื่อเพิ่มศักยภาพปิโตรเลียม โดยไม่ให้มีต้นทุนที่สูงมากเกินไป” นายเทวินทร์กล่าวเพิ่มเติม

ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีการลงทุนในโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำนวน 44 โครงการ ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ดังนี้ ประเทศไทย เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย โอมาน แอลจีเรีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา โมซัมบิก และเคนยา นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ปตท.สผ. อื่น ๆ อีก 5 โครงการ