เนื้อหาวันที่ : 2007-05-25 15:10:30 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3017 views

มิตซูบิชิ ใช้ Green Plastic ในทุกขั้นตอนการผลิตรถยนต์เป็นครั้งแรกของโลก

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส บริษัทผู้ผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ได้คิดค้นและพัฒนาเพื่อหาหนทางในการลดใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิตรถยนต์ ด้วยการพัฒนาวัสดุทดแทนพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า "พลาสติกเขียว" (Green Plastic) มาใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์เป็นครั้งแรกของโลก

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส  บริษัทผู้ผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ได้คิดค้นและพัฒนาเพื่อหาหนทางในการลดใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิตรถยนต์ ด้วยการพัฒนาวัสดุทดแทนพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า พลาสติกเขียว” (Green Plastic) มาใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์เป็นครั้งแรกของโลก

.

การบริโภคเชื้อเพลิงธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้นของมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ และทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งกำลังเป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่ได้รับความสนใจจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลก สำหรับมิตซูบิชิ มอเตอร์ส  เราก็ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมาก ด้วยอุตสาหกรรมรถยนต์ก็ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นจำนวนมาก เราคิดค้นและพัฒนาเพื่อหาหนทางในการลดใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติในทุกๆ ขั้นตอนการผลิตรถยนต์ หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาวัสดุทดแทนพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า พลาสติกเขียว” (Green Plastic) มาใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์เป็นครั้งแรกของโลก

.

โดยปกติแล้วพลาสติกเป็นวัสดุที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมโดยใช้น้ำมันเป็นต้นแบบในการผลิต และเมื่อพลาสติกถูกใช้และเหลือเป็นวัสดุเหลือทิ้ง (Waste) นั้น จะต้องใช้เวลาหลายสิบปีหรือนับร้อยปีในการย่อยสลาย (degradation) และเมื่อนำพลาสติกเหลือใช้เหล่านั้นไปเผาทำลายสิ่งที่เกิดขึ้นคือก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ (Combustion toxic gases) รวมทั้งในกระบวนการผลิตยังก่อให้เกิดมลพิษ ทั้งก๊าซพิษและภาวะความร้อนที่คายออกมาจากกระบวนการผลิต

.

ด้วยคำนึงถึงภัยอันตรายของสารพิษและภาวะโลกร้อนเหล่านี้ รวมไปถึงความมุ่งมั่นในการลดการใช้น้ำมัน รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น จึงได้มุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาวัสดุทดแทนพลาสติก (Substitute material) ที่เป็นมิตรกับวิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และ "พลาสติกเขียว" (Green Plastic) คือผลจากความทุ่มเทเหล่านั้น ที่มิตซูบิชิ กำลังให้การสนับสนุนให้มีการนำพลาสติกนี้มาใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์เป็นครั้งแรกของโลก

.

พลาสติกเขียว (Green Plastic)  คือ พลาสติกหรือเรซิ่นที่มีส่วนผสมของพืชหรือ Plant Base Resin เป็นโพลิเมอร์เรซิ่นที่มีองค์ประกอบจากพืชเป็นหลัก ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้ว ยังเป็นการลดอัตราการใช้น้ำมันดิบที่มีอยู่อย่างจำกัดในกระบวนการผลิตพลาสติกหรือโพลิเมอร์เรซิ่นในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งลดภาวะการก่อให้เกิดกาซคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2) อีกด้วย

.
โดยในปัจจุบัน มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ได้นำเทคโนโลยีพลาสติกเขียว (Green Plastic) มาผลิตเป็นวัสดุที่ใช้ในรถยนต์อย่างเป็นทางการ 2 ชนิด คือ
.

วัสดุภายในรถยนต์ ทำจากโพลิเมอร์เรซิ่นที่เป็นส่วนผสมระหว่างเยื่อไผ่ (Bamboo Fiber) และ PBS

  เป็นกระบวนการพัฒนาวัสดุตกแต่งภายในรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำวัสดุที่เป็นส่วนผสมระหว่างเยื่อไม้ไผ่ (Bamboo Fiber) กับ PBS หรือ Polybutylene Succinate (โพลีบิวไทลีน ซัคซิเนท) ซึ่งเป็นเรซิ่นผสมจากพืชอันเกิดจากกระบวนการหมัก (Fermentation) จากมวลสารที่สกัดจากอ้อยหรือข้าวโพด มาใช้ในการพัฒนาเป็นอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์เป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งจากกระบวนการผลิตพลาสติกเขียวนี้  ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดการก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ได้ถึง 50% เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตพลาสติกสังเคราะห์ธรรมดา

.

ไม้ไผ่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนพลาสติกสังเคราะห์ เนื่องจากเป็นพืชที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่ปี จึงทำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว  นอกจากนั้นไม้ไผ่ยังสามารถปลูกได้ในทุกๆ สภาพภูมิอากาศและพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น จีน ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทย

.

การริเริ่มให้มีการใช้ต้นไผ่หรือเยื่อไผ่เป็นโพลีเมอร์ผสมสำหรับทดแทนโพลิเมอร์เรซิ่นสังเคราะห์จากกระบวนการผลิตน้ำมัน ในครั้งนี้ จึงเป็นต้นแบบในการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากต้นไผ่ในอนาคตอีกด้วย

.
พรมปูพื้น PLA

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ได้พัฒนาพรมปูพื้นในรถยนต์ โดยใช้ส่วนผสมระหว่างเรซิ่นจากพืช (Plant Base resin) หรือที่เรียกว่า PLA ( Polylactic Acid)  หรือ โพลีแลคติค เอซิด และไฟเบอร์ไนล่อนเช่นเดียวกับ PBS โดย PLA เป็นพลาสติกที่มีพื้นฐานมาจากพืชโดยเป็นมวลสารสกัดจากข้าวโพด ซึ่งมิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ได้นำเอาพลาสติกโพลิเมอร์ชนิดนี้มาผลิตพรมปูพื้นในรถยนต์ และจากการใช้งานจริงพบว่าพรมปูพื้น PLA นี้จะมีอายุการใช้งานนาน ทนต่อแรงฉีกขาดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้จากผลการทดสอบการใช้งานยังพบว่าพรมปูพื้น PLA ลดการเกิดก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ ได้ถึง 40% เมื่อเทียบกับพรมไนล่อนทั่วไป

.

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความพยายามของมิตซูบิชิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ในการช่วยลดภาวะโลกร้อนและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งนอกเหนือจากการคิดค้นและพัฒนาพลาสติกเขียวมาใช้กับรถยนต์แล้ว  มิตซูบิชิ  ยังลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ( Research and Development) เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  ด้วยตระหนักดีว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการลดภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่สำคัญของบริษัทฯ  ที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และยังถือเป็นหน้าที่ของเราทุกคนในมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ที่ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาดังกล่าวในฐานะหนึ่งในประชากรโลก (Global Citizen)  ที่ต้องดูแลโลกใบนี้ของเราเช่นกัน