เนื้อหาวันที่ : 2013-01-17 10:37:56 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1736 views

แสนสิริ มั่นใจแต่งตั้งไทยพาณิชย์จำหน่ายหุ้นกู้ มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท

แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคาร มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท

 นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายอาทิตย์ นันทวิทยา รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยนายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Underwrite) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคาร มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 5 ปี โดยเงินทุนที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจตามแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2556

ในการรุกพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อตอบรับทุกความต้องการที่อยู่อาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า รวมทั้งขยายการพัฒนาโครงการสำหรับรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในตลาดต่างจังหวัด รวมถึงกลุ่มลูกค้าต่างชาติเพิ่มขึ้นมากขึ้น โดยบริษัทจะเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ถึง 45 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 61,000 ล้านบาท โดยจะทำการเปิดจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม ศกนี้