เนื้อหาวันที่ : 2013-01-15 12:43:44 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 844 views

กรมชลประทาน ระบุภาคตะวันออกสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอ

อธิบดีกรมชลประทาน ระบุภาคตะวันออกกำลังประสบปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอ

อธิบดีกรมชลประทาน ระบุ ภาคตะวันออกกำลังประสบปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอ เพราะฝนตกช่วงต้นฤดูมากกว่าช่วงปลายฤดู ทำให้อ่างเก็บน้ำไม่สามารถกักเก็บน้ำได้มากพอ

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำ ว่า ขณะนี้การเพาะปลูกพืชในพื้นที่ชลประทาน โดยเฉพาะภาคตะวันออกจะมีปัญหาค่อนข้างมาก เพราะอ่างเก็บน้ำไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เท่าที่ควร ประกอบกับฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยและตกในช่วงต้นฤดูมากกว่าช่วงปลายฤดู ทำให้ต้องประกาศงดปลูกพืชฤดูแล้งใน 8 แห่ง

เนื่องจากน้ำในอ่างทั้ง 8 แห่ง จำเป็นต้องเก็บไว้ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ทั้งนี้ การทำงานของกรมชลประทานจำเป็นต้องส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูปกติได้ ส่วนการปลูกพืชฤดูแล้งเป็นเพียงผลพลอยได้จากอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำเหลือจากการจัดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชในฤดูเพาะปลูกปกติเท่านั้น จึงไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดว่าต้องจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง

ขอบคุณข้อมูลข่าว : สำนักข่าวแห่งชาติ