เนื้อหาวันที่ : 2013-01-15 12:39:23 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1054 views

คชก.เห็นชอบรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่ม 5 หมื่นตัน

คชก.เห็นชอบรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่ม 5 หมื่นตัน พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการดูแลช่องทางการระบายออก

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร มีมติเห็นชอบ รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่ม แต่รับเพียง 5 หมื่นตันก่อน เนื่องจากราคาในตลาดกระเตื้องขึ้นบ้างแล้ว พร้อมเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการดูแลช่องทางการระบายออก คาดใช้เกณท์เดิม กิโลกรัมบะ 25 บาทในการระบายออก

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ว่า ที่ประชุมได้มีการเสนอให้รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มอีก 1 แสนตัน ตามมติของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) แต่คชก.ได้มีการหารือและเห็นชอบในหลักการเพียง 5 หมื่นตันก่อน เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยและตลาดโลก เริ่มกระเตื้องขึ้นบ้างแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการในคราวเดียว

และทางคณะกรรมการ คชก. ต้องการให้ผู้รับผิดชอบ ได้แก่องค์การคลังสินค้า (อคส.) และกรมการค้าภายใน (คน.) จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดเก็บ และระบายออกให้ชัดเจน และนำเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งภายใน 7 วัน โดยการรับซื้อครั้งนี้จะใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 1,250 ล้านบาท ในส่วนของการระบายออกนั้น คาดว่าจะใช้เกณท์ราคาเดิม ที่กิโลกรัมละ 25 บาท ทั้งนี้ คชก. มีมติที่จะให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการในเรื่องของช่องทางการระบายออก และให้ร่วมหารือในเรื่องของการตลาดกับ กนป.อีกครั้ง ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าวนั้น จะต้องจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ในระยะกลางทั้งระบบ ในปี 2556 โดยจะให้เวลาคณะทำงาน 1 เดือน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้จะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการชุดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากกรมการค้าภายใน ตัวแทนจากกระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไปกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อนำมาเสนอคณะอนุกรรมการใหญ่เห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ในเร็ว ๆ นี้ และจะมีการหารือในเรื่องการดูแลน้ำมันปาล์มดิบ 5 หมื่นตันแรก ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคมนี้

ขอบคุณข้อมูลข่าว : สำนักข่าวแห่งชาติ