เนื้อหาวันที่ : 2007-05-25 09:21:04 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1745 views

กลุ่ม ปตท. พร้อมลงทุนกว่าหมื่นล้านบาท ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

กลุ่ม ปตท. ยืนยันร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมาบตาพุดอย่างจริงจัง โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมของกลุ่มมีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมดีกว่ามาตรฐานสากล พร้อมร่วมดูแลสังคม ชุมชนด้านคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนมาบตาพุดและชาว จ. ระยองควบคู่กับการดำเนินงานมาโดยตลอด

วันที่ 23 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องประชุมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จ.ระยอง ฯพณฯ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ในโอกาสนี้ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้นำเรียนให้ทราบถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานในกลุ่ม ปตท. ว่าเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เทียบเท่า หรือดีกว่ามาตรฐานสากล นอกจากนั้น กลุ่ม ปตท. ยังมีการปรับปรุงเทคโนโลยีให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

.

 อย่างไรก็ตาม ปตท. พร้อมที่จะร่วมมือกับภาครัฐในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มาบตาพุด โดยแผนช่วยลดมลพิษของกลุ่ม ปตท. มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งใช้เงินทุนรวม 10,626 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. แผนลดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx) ลงจากเดิมที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานอยู่แล้วคือ ลด NOx ลงอีก 27% และ SOx ลงอีก 75% ส่วนการควบคุมสารอินทรีย์ระเหย (VOC) จะปฏิบัติตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษที่จะประกาศออกมาต่อไป 2. แผนลดกากของเสียลงได้กว่า 1,700 ตันต่อปีภายในปีนี้  และ  3. แผนลดน้ำเสียลงได้กว่า 1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีภายในปีนี้  นอกจากนั้น โรงกลั่นน้ำมันในกลุ่ม ปตท. จะดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน EURO-4 เพื่อกำจัดสารกำมะถันในน้ำมันเบนซินและดีเซล ซึ่งจะทำให้กลุ่ม ปตท. สามารถลดมลพิษได้ตามเป้าหมายที่รัฐกำหนด

.

นายประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกลุ่ม ปตท. จะควบคุมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้ว กลุ่ม ปตท. ยังให้ความสำคัญกับการร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนมาบตาพุดและชาว จ. ระยองควบคู่กับการดำเนินงานมาโดยตลอด  อาทิ การสนับสนุนกองทุนระยองแข็งแรง 10 ล้านบาท การจัดสร้างสวนสาธารณะ 30 ไร่ เมืองมาบตาพุด 35 ล้านบาท  คลินิกปันน้ำใจชุมชน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโครงการชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้งในวันนี้ กลุ่ม ปตท. ยังได้มอบเงินจำนวน 10 ล้านบาทให้แก่ตัวแทนชุมชนมาบตาพุด และ อบต.บ้านฉาง เพื่อร่วมจัดตั้ง กองทุนสิ่งแวดล้อมชุมชนฯเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย ส่งเสริมอาชีพ  ติดตามตรวจสอบ และป้องกันปัญหามลพิษ  นอกจากนั้น กลุ่ม ปตท. ยังใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท ในการพัฒนาสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญประจำ