เนื้อหาวันที่ : 2013-01-09 08:22:09 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 608 views

กระทรวงอุตฯ เผยอดขอลงทุนปี 55 ทะลุ 1 ล้านล้านบาท

ยอดขอลงทุนปี 55 ทะลุ 1 ล้านล้านบาทปี 2556 บีโอไอเน้นส่งเสริมลงทุนให้เกิดคุณค่ามากกว่ามูลค่าเงินลงทุน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนในปี 2555 (มกราคม – 20ธันวาคม 2555) สูงถึง 1,127,900 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์การยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน โดยนักลงทุนยื่นขอรับส่งเสริมในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภคมากที่สุด 601 โครงการ ตามด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน เครื่องจักร และกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้รายงานภาพรวมการลงทุนในปี 2555 (มกราคม- 20 ธันวาคม 2555) มีมูลค่าเงินลงทุนสูงเกิน 1 ล้านล้านบาทแล้ว โดยมีโครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,180 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 1,127,900 ล้านบาท จำนวนโครงการปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่าอยู่ที่ 634,255 ล้านบาท

ทั้งนี้กลุ่มกิจการที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค มียื่นขอรับส่งเสริมจำนวน 601 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 373,823 ล้านบาท รองมาเป็นผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ 544 โครงการ เงินลงทุน 239,642 ล้านบาทตามด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กระดาษ และพลาสติก 281 โครงการ เงินลงทุน 204,026 ล้านบาท และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 324 โครงการ เงินลงทุน 146,803 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 280 โครงการ เงินลงทุน 76,300 ล้านบาท กิจการขนาดใหญ่ที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็น กิจการขนส่งทางอากาศ ยานยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานทดแทน ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น


ด้านนายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ กล่าวว่า แม้สถิติการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว จะยังไม่ใช่สถิติครบถ้วนทั้งปี 2555 เพราะเป็นการรวบรวม คำขอรับส่งเสริมตั้งแต่ 1 มกราคม – 20 ธันวาคม 2555 แต่ก็มีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพและพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของไทย ในการเป็นแหล่งรองรับการลงทุน และการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนปลายปี 2558

อย่างไรก็ตาม บีโอไอกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่มีประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด ดังนั้น เป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุนในปี2556 และในอนาคต ก็จะมุ่งเน้นคุณค่าและคุณประโยชน์จากการลงทุนที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศมากกว่าการ มุ่งเน้นเรื่องจำนวนโครงการ หรือมูลค่าเงินลงทุนสูงๆ

 

ภาพประกอบ ; chinaimportformula.com.au