เนื้อหาวันที่ : 2007-05-25 09:06:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2122 views

ซีเอ็ดยูเคชั่น จัดโครงการบริจาคหนังสือ ส่งเสริมการเรียนรู้

คุณนุชนารถ กองวิสัยสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวารสาร มอบหนังสือ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ห้องสมุด กองบิน 1 กองพลบินที่ 2 จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการขอบคุณและผูกไมตรีที่ดีต่อกัน

..

คุณนุชนารถ กองวิสัยสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวารสาร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  ได้เดินทางเป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบหนังสือ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ห้องสมุด กองบิน 1 กองพลบินที่ 2 จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการขอบคุณและผูกไมตรีที่ดีต่อกัน ที่กองบิน 1 ให้ความกรุณาต้อนรับและให้ความรู้ในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์การบินเป็นอย่างดีเสมอมา โดยมีนาวาอากาศเอกสฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผบ.บน.๑ ฯ เป็นผู้รับมอบหนังสือ และร่วมแสดงความยินดี กับนาวาอากาศเอกสฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผบ.บน.๑ เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา

.

.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือนกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ประสงค์การดำเนินโครงการ ต่อนาวาอากาศเอกสฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผบ.บน.๑ ฯ หลังจากนั้นท่านผู้การฯกล่าวขอบคุณ และเป็นผู้แทนรับมอบหนังสือที่ใช้สำหรับห้องสมุด และมอบของที่ระลึกแด่คุณนุชนารถและคณะผู้เดินทาง

.

.

 

หลังจากนั้น นางอุไร บุตรโท คุณครูพี่เลี้ยงของศูนย์ ฯเป็นผู้แทนรับมอบหนังสือและนมกล่องแลคตาซอย เพื่อมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองบิน 1