เนื้อหาวันที่ : 2013-01-02 10:48:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1954 views

MODERN ซื้อบิ๊กล็อต IHL เพิ่มอีก 7 ล้านหุ้น หวังลดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบผลิตเฟอร์นิเจอร์หนัง

องอาจ ดำรงสกุลวงษ์” เผย บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป ซื้อหุ้น IHL เพิ่มอีก 7 ล้านหุ้นที่ราคา9.05บาท/หุ้น รวมมูลค่า 63.35 ล้านบาท

องอาจ ดำรงสกุลวงษ์” เผย บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป ซื้อหุ้น IHL เพิ่มอีก 7 ล้านหุ้นที่ราคา9.05บาท/หุ้น รวมมูลค่า 63.35 ล้านบาท ผ่านกระดานบิ๊กล็อต ส่งผลมีหุ้นในมือรวม 16 ล้านหุ้น หรือ 4.57% สองผู้บริหารประสานเสียง WIN-WIN ไปด้วยกันโดย โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป หมดความเสี่ยงเรื่องวัตถุดิบผลิตเฟอร์นิเจอร์หนัง ขณะ IHL ได้ขยายฐานไปสู่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และได้โนฮาวผลิตหนังในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ด้วย

นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) หรือ IHL ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเบาะหนังสำหรับรถยนต์รายใหญ่ของไทยและภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่านางสาวชุติมา บุษยโภคะ กรรมการบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นในกลุ่มดำรงสกุลวงษ์ ได้ขายหุ้น IHL ผ่านกระดานบิ๊กล็อต ให้กับบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MODERN) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศระดับแนวหน้าของประเทศไทย เพิ่มเติมอีก 7 ล้านหุ้นที่ราคา 9.05บาท/หุ้น รวมมูลค่า 63.35 ล้านบาท จากก่อนหน้านี้ที่กลุ่มดำรงสกุลวงษ์ได้ขายหุ้นให้กับ MODERN ไปแล้วจำนวน 9 ล้านหุ้น ทำให้ภายหลังการขายหุ้นครั้งนี้ MODERN ได้ถือหุ้น IHL รวม 16 ล้านหุ้น หรือร้อยละ 4.57 และภายหลังการขายหุ้นให้กับ MODERN ในครั้งนี้ ไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มดำรงสกุลวงษ์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วนกว่าร้อยละ 60

การขายบิ๊กล็อตให้กับ MODERN เพิ่มอีก 7 ล้านหุ้นในครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าทั้งสองบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ร่วมกันแบบ WIN-WIN โดย MODERN จะมีวัตถุดิบหนังคุณภาพสูงสำหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ไว้ในมือ ในขณะที่ IHL ได้ขยายฐานไปสู่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหลังจากนี้จะได้ร่วมกันพัฒนาสินค้าเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายฐานธุรกิจออกไปในหลากหลายอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป ซึ่งปัจจุบันธุรกิจหลักของ IHL อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และในปีที่ผ่านมาได้เริ่มขยายไปสู่อุตสาหกรรมรองเท้า และหลังจากนี้คาดว่าจะเข้าสู่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีกลับคืนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต" นายองอาจกล่าว

นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MODERN) กล่าวว่า การเข้ามาซื้อหุ้นบริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นครั้งนี้ เป็นเพราะพบว่าการลงทุนใน IHL ที่ผ่านมาได้ให้ผลตอบแทนแก่บริษัทฯเป็นอย่างดี ทั้งในรูปอำนาจการต่อรองในการซื้อวัตถุดิบ และมูลค่าตลาดของเงินลงทุนดังกล่าว และการลงทุนเพิ่มขึ้นจะทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงทางด้านวัตถุดิบหนังผืน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเก้าอี้โซฟาได้เป็นอย่างดี โดยจะเป็นหลักประกันการได้มาซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวในการผลิตเก้าอี้โซฟาของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนั้น ศักยภาพการเติบโตที่โดดเด่นของ IHLจะทำบริษัทฯได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่ดีด้วย และที่สำคัญ ยังเปิดโอกาสให้ MODERN สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับ IHL ซึ่งมีความถนัดทางด้านหนังผืนสำเร็จรูป ในอนาคต