เนื้อหาวันที่ : 2012-12-26 09:17:54 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 787 views

รัฐฯ ให้โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 25 บาท จำนวน 50,000 ตัน

ครม.เห็นชอบ ให้โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 25 บาท จำนวน 50,000 ตัน

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ให้โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 25 บาท จำนวน 50,000 ตัน

นายทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม โรงผลิตไบโอดีเซล และผู้รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบทั่วไป รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 25 บาท จำนวน 50,000 ตัน และให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มรับซื้อผลปาล์มทะลายจากเกษตรกร ในราคาหน้าโรงงานสกัดน้ำมัน แบ่งเป็นอัตราน้ำมันร้อยละ 17 รับซื้อไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4 บาท ส่วนอัตราน้ำมันร้อยละ 18 รับซื้อไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4.35 บาท

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป ตามที่ คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) มีมติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 พร้อมอนุมัติวงเงินดำเนินการกว่า 1,380 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบการเปิดตลาดนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองปี 2555-2556 แบบไม่จำกัดปริมาณและช่วงเวลาการนำเข้า โดยคิดอัตราภาษีในโควต้าร้อยละ 0 ส่วนอัตราภาษีนอกโควต้าคิดอัตราร้อยละ 80 ตามแนวทางการบริหารการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง และเห็นชอบให้เพิ่มผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ยังเห็นชอบประกาศนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟต้า) ปี 2556 อัตราภาษีนำเข้าร้อยละ 0 โดยเปิดให้ผู้นำเข้าทั่วไปนำเข้าได้ระหว่างช่วง วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2556 ขณะที่องค์การคลังสินค้า(อคส.) ให้นำเข้าได้ตลอดปี 2556

ขอบคุณข้อมูลข่าว : สำนักข่าวแห่งชาติ