เนื้อหาวันที่ : 2012-12-24 11:45:56 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2145 views

ก.อุตฯ สั่งห้ามก่อสร้างโรงงานฯ ก่อนได้รับใบอนุญาต แก้ปัญหาชุมนุมคัดค้าน

กระทรวงอุตสาหกรรม สั่งทุกจังหวัดห้ามก่อสร้างโรงงานฯ ก่อนได้รับใบอนุญาต แก้ปัญหาการชุมนุมคัดค้านในพื้นที่ พร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนโรงงานใหม่ในวันที่ 1 มกราคม 2556

กระทรวงอุตสาหกรรม สั่งทุกจังหวัดห้ามก่อสร้างโรงงานฯ ก่อนได้รับใบอนุญาต แก้ปัญหาการชุมนุมคัดค้านในพื้นที่ พร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนโรงงานใหม่ในวันที่ 1 มกราคม 2556

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายให้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการตามกฎหมายโรงงานอย่างเคร่งครัด และซักซ้อมความเข้าใจการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน หลังจากพบปัญหาหลายจังหวัด หากพบการกระทำผิดจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือย้ายออกจากพื้นที่ โดยเฉพาะการละละเลยใน 2 เรื่อง คือ การปล่อยให้โรงงานตั้ง หรือประกอบกิจการโรงงานก่อนได้รับใบอนุญาตจนเกิดปัญหาในวงกว้าง

โดยจะถูกตั้งกรรมการสอบสวน และให้มาช่วยราชการที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือย้ายออกจากพื้นที่ตามความหนักเบาของความเสียหายที่เกิดขึ้น และกรณีมีประชาชนชุมนุมประท้วงในพื้นที่ อุตสาหกรรมจังหวัดต้องเร่งชี้แจงทำความเข้าใจ และรายงานสถานการณ์ให้ทราบทุกระยะอย่างใกล้ชิด รวมทั้งป้องกันไม่ให้ผู้ชุมนุมเดินทางเข้ากรุงเทพฯ หากไม่สามารถดำเนินการได้ อุตสาหกรรมจังหวัดต้องเดินทางมาด้วย เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาตามความต้องการของผู้ชุมนุมให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว

นอกจากนี้ ยังซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน ทั้งเรื่องการพิจารณาอนุญาตโรงงาน หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาอนุญาตโรงงานบางประเภทที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ให้แล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน

ส่วนเรื่องฐานข้อมูลระบบทะเบียนโรงงาน ในวันที่ 1 มกราคม 2556 กำหนดวันสุดท้ายให้ลงข้อมูลและใช้ข้อมูลชุดเดียว คือ ระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่พัฒนาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Govornment)ทั้งหมด ซึ่งต่อไปข้อมูลโรงงานจังหวัดและกรมโรงงานฯ จะปรับให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน มีความถูกต้องตรงกัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงานของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ขอบคุณข้อมูลข่าว : สำนักข่าวแห่งชาติ