เนื้อหาวันที่ : 2012-12-20 10:52:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2257 views

KBS ดึงกลุ่มมิตซุยน้ำตาลระดับโลกถือหุ้น 9.1% เสริมทัพ

KBS ดึงกลุ่มมิตซุยน้ำตาลระดับโลกถือหุ้น 9.1% เสริมทัพธุรกิจสยายปีกสู่ตลาดน้ำตาลต่างประเทศ

บมจ.น้ำตาลครบุรี หรือ KBS ออกสตาร์ทแผนสยายปีกสู่ตลาดน้ำตาลต่างประเทศ ล่าสุดคณะกรรมการบริษัทไฟเขียวเพิ่มทุนจดทะเบียน 100 ล้านหุ้น ขายให้กับ "มิตซุย" และ "มิตซุยชูการ์" บริษัทน้ำตาลชั้นนำของญี่ปุ่น ดึงเป็นพันธมิตรเข้าถือหุ้นเบื้องต้น 9.1% ก่อนถือเพิ่มเป็น 16.7% หลังแปลงสภาพวอร์แรนต์ "ถกล ถวิลเติมทรัพย์" ชี้งานนี้มีแต่ได้กับได้ ทั้งเม็ดเงินในการขยายธุรกิจ 515 ล้านบาทในเบื้องต้นและการทำสัญญารับซื้อน้ำตาล รวมถึงการทำตลาดต่างประเทศ ผ่านช่องทางการค้าของมิตซุย เตรียมชงผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติอนุมัติ ในวันที่ 5 ก.พ. 2556 ก่อนขายหุ้นได้ทันทีภายใน 14 วัน

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทน้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ KBS เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 100 ล้านหุ้น แบ่งเป็นการจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) และรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (KBS-W1) ที่จะจัดสรรให้กับนักลงทุนกลุ่มดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย 1. บริษัท มิตซุย จำกัด ที่จะได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 33.33 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10.25 บาท และได้รับการจัดสรรวอร์แรนต์ 33.33 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 0.05 บาท 2. บริษัท มิตซุยชูการ์ จำกัด ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 16.67 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10.25 บาท และได้รับการจัดสรรวอร์แรนต์ 16.67 ล้านหน่วย ซึ่งจะทำให้กลุ่มมิตซุย เข้าถือหุ้นใน KBS เบื้องต้น 9.1% ก่อนจะเพิ่มเป็น 16.7% ภายหลังจากการแปลงสภาพวอร์แรนต์ทั้งหมด โดย KBS-W1 มีอายุ 2 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 ต่อ 1 และราคาใช้สิทธิ์ 12.70 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติในเรื่องดังกล่าว ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) คือวันที่ 9 มกราคม 2556 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 10 มกราคม 2556 ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเสนอขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ บริษัท มิตซุย จำกัด และบริษัทมิตซุยชูการ์ จำกัดได้ ภายใน 14 วัน หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ

นายถกล ยังได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อหาพันธมิตรทางธุรกิจรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดโลก ซึ่งการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับกลุ่มมิตซุยจะทำให้บริษัทฯได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของความช่วยเหลือทางเทคนิคด้านการผลิตและการดำเนินงาน ความร่วมมือด้านการตลาดในการจำหน่ายน้ำตาลคุณภาพสูงในตลาดต่างประเทศ และความร่วมมือพัฒนาการดำเนินงานระหว่าง KBS กับบริษัทในเครือของกลุ่มมิตซุยในประเทศไทย ซึ่งเชื่อมั่นว่าผลจากการร่วมทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต

"คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว เห็นว่าการเพิ่มทุนให้กับกลุ่มมิตซุย ซึ่งเป็นบริษัทน้ำตาลชั้นนำในญี่ปุ่น และยังมีธุรกิจอีกมากมายในระดับโลก จะเป็นการช่วยเสริมศักยภาพของ KBS ในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ โดยในสัญญาการร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มมิตซุยจะเป็นผู้จัดหาน้ำตาลดิบให้กับบริษัทฯ และรับซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ พร้อมทั้งการทำตลาดในต่างประเทศ ผ่านทางช่องทางการค้าของมิตซุย รวมทั้งการร่วมกันพัฒนาเทคนิคด้านการผลิตน้ำตาลคุณภาพสูง เพื่อจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการตลาดของกลุ่มมิตซุยต่อไป"นายถกล กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทมิตซุย จำกัด เป็นบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภทในระดับโลกมานานกว่า 100 ปี โดยครอบคลุมธุรกิจทั้งในอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมเบาที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มแร่เหล็ก และโลหะ กลุ่มเครื่องจักรและโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มเคมี กลุ่มพลังงาน กลุ่มอาหารและค้าปลีก เป็นต้น โดยจากงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2012 มิตซุยมีรายได้รวมประมาณ 5,200 ล้านเยน

ส่วนมิตซุย ชูการ์ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นที่โตเกียวและโอซาก้า โดยเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำตาลในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเสนอขายน้ำตาลคุณภาพแก่ลูกค้ามิตซุย ชูการ์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า Spoon Brand ซึ่งเป็นแบรนด์ที่นิยมของชาวญี่ปุ่นมานานกว่า 50 ปี โดยจากงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2012 มิตซุย ชูการ์ มีรายได้รวมประมาณ 80,000 ล้านเยน