เนื้อหาวันที่ : 2012-12-14 10:58:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 695 views

BTS ยื่นตั้งกองทุนอินฟาฯ6หมื่นล้าน

บีทีเอส ยื่นไฟลิ่งจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 5-6 หมื่นล้านบาทแล้ว

"บีทีเอส" ยื่นไฟลิ่งจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 5-6 หมื่นล้านบาทแล้ว ด้านก.ล.ต.เชื่อช่วยจุดกระแสการลงทุน กระตุ้นกิจการอื่นให้เข้ามาร่วมด้วย บล.กิมเอ็ง เชื่อ BTS ปันผล 0.80-1 บาท

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยในงานสัมมนา "กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  (Infrastructure Fund) ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ลงทุน" ว่าก.ล.ต.มีแนวคิดจะเปิดให้มีการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมอีก 2 กิจการคือ กิจการทางท่อพลังงาน เช่นท่อขนส่งน้ำมัน ท่อส่งก๊าซธรรมชาติและกิจการด้านเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ จากเดิมเปิดให้จัดตั้งได้ 10 กิจการ คือ กิจการขนส่งระบบราง โทรคมนาคม ถนน ท่าเรือ สนามบิน ไฟฟ้า ประปา พลังงานทางเลือก ระบบการจัดการน้ำ และการป้องกันภัยธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา โดยเฉพาะกิจการทางด้านเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ในขั้นการศึกษาในรายละเอียดเท่านั้น

สำหรับการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน พบว่ามีหลายบริษัทแสดงความสนใจ แต่ยังมีเพียงบริษัท บีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัด (มหาชน) หรือ BTS รายเดียวที่ได้ยื่นแบบแสดงข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อจัดตั้งกองทุนฯ เมื่อไม่กี่วันมานี้ ด้วยประเภทของกิจการที่เป็น   ที่สนใจของนักลงทุน เชื่อว่าจะช่วยให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นที่รู้จักของนักลงทุนมากขึ้น และทำให้มีการออกกองทุนฯ อื่นๆ   ที่เกี่ยวกับขนส่งมวลชนตามมา

“เชื่อว่าผลตอบแทนของกองทุนฯ อยู่ระดับที่น่าสนใจ จากรายได้ที่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตามนักลงทุนเองจะต้องมีการศึกษาข้อมูลของกองทุนให้รอบคอบครบถ้วน แม้ว่าก.ล.ต.จะมีการสรุปข้อมูลให้คร่าวๆ แต่ควรอ่าน ศึกษาข้อมูลทั้งหมดด้วย”

สำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในการได้รับเงินปันผล และได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปี นอกจากนี้ผู้ลงทุนยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอีกด้วย

บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า หลังเสร็จสิ้นการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่าราว 5.5-6 หมื่นล้านบาท ช่วงครึ่งปีแรกปี 2556 จะส่งผลให้บีทีเอส มีเงินสดส่วนเกินสูงถึง 2.6 หมื่นล้านบาท และมีความเป็นไปได้ที่จะจ่ายเงิน ปันผลพิเศษได้เช่นกัน โดยประเมินเบื้องต้นคาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลพิเศษราว 0.80-1 บาทต่อหุ้น