เนื้อหาวันที่ : 2012-12-13 09:56:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1446 views

ปตท.ลงนามการ์ต้าแก๊ส ซื้อแอลเอ็นจีตลอด20ปี

กำหนดเริ่มรับซื้อ ม.ค. 58 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายแอลเอ็นจีระยะยาวฉบับแรกของไทย ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทยในระยะยาว

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. เปิดเผยว่า ปตท. ได้ลงนามสัญญากับบริษัทการ์ต้าแก๊ส เพื่อซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ปริมาณ 2 ล้านตันต่อปีตลอดอายุสัญญา 20 ปี กำหนดเริ่มรับซื้อ ม.ค. 58 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายแอลเอ็นจีระยะยาวฉบับแรกของไทย ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทยในระยะยาว เนื่องจากปริมาณก๊าซฯ ที่ผลิตได้จากอ่าวไทยและการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเริ่มมีจำกัด ขณะที่ปริมาณความต้องการในประเทศกลับสูงขึ้นจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ปตท.และบริษัทการ์ต้าแก๊สมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่กลางปี 54 ที่บริษัทการ์ต้าแก๊สจำหน่ายแอลเอ็นจีให้กับ ปตท. เพื่อใช้ทดสอบระบบสถานีรับ-จ่ายแอลเอ็นจี แห่งแรกในอาเซียน ซึ่งตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง"

สำหรับประเทศไทย ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2553-2573 (พีดีพี 2010ฉบับที่3) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกภาคส่วน ทั้งภาคไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม ภาคปิโตรเคมี และภาคขนส่ง ส่งผลให้ไทยจำเป็นต้องนำเข้าแอลเอ็นจีจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นในอนาคต และทำให้ ปตท. ต้องเริ่มขยายศักยภาพของสถานีรับ-จ่ายแอลเอ็นจีให้สามารถรองรับการนำเข้าเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 5 ล้านตันเป็น 10 ล้านตันต่อปี โดยคาดว่าจะเสร็จในปี 60

ทั้งนี้บริษัทการ์ต้าแก๊สเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติของประเทศกาตาร์ ถือหุ้นโดยรัฐบาลประมาณ 70% นับเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายแอลเอ็นจีรายใหญ่ที่สุดของโลก รวมกำลังการผลิตแอลเอ็นจีคิดเป็นสัดส่วนกว่า 30% ของปริมาณที่ค้าขายทั่วโลก มีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติกว่า 900 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการ.