เนื้อหาวันที่ : 2012-12-12 09:39:16 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 868 views

ราชบุรีโฮลดิ้ง เดินเครื่องโครงการโซลาร์ฟาร์มแห่งที่ 11

ราชบุรีโฮลดิ้ง เดินเครื่องโครงการโซลาร์ฟาร์มแห่งที่ 11 ตั้งเป้าพลังงานทดแทน 200 เมกะวัตต์ในปี 2559 ช่วยชาติลดนำเข้าน้ำมัน 2,000 ล้านบาท และลด CO2 200,000 ตัน/ปี

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รายงานวันนี้ว่า โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรสะพาน 2 กำลังผลิตติดตั้ง 2 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นับเป็นโซลาร์ฟาร์มแห่งที่ 11 ที่เปิดดำเนินการสำเร็จ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนากำลังผลิตจากพลังงานทดแทนภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 200 เมกะวัตต์ภายในปี 2559

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ต้องการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยเสริมระบบไฟฟ้าของประเทศในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง ทำให้การนำเข้าน้ำมันเตาเพื่อผลิตไฟฟ้าลดลง ขณะเดียวกันก็ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้โลกร้อนได้ จากประสบการณ์และความสำเร็จในการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และชีวมวลที่ผ่านมา ทำให้เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมาย 200 เมกะวัตต์ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างแน่นอน และยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กล่าวคือ ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเตาได้ประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 200,000 ตัน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังผลิตจากพลังงานทดแทนตามสัดส่วนการลงทุนรวม 102.6 เมกะวัตต์ มาจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 11 โครงการรวมกำลังผลิตติดตั้ง 24.16 เมกะวัตต์ โครงการพลังงานลม 3 โครงการ กำลังผลิตติดตั้งรวม 74.51 เมกะวัตต์ และโครงการชีวมวล 1 โครงการ กำลังผลิตติดตั้ง 3.96 เมกะวัตต์

สำหรับ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรสะพาน 2 ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากที่ใช้พลังงานทดแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 8 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นเวลา 10 ปี