เนื้อหาวันที่ : 2012-12-12 08:56:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1161 views

DTAC เผยบริษัทลูกได้ใบอนุญาต 3G ย่าน 2.1 GHz จาก กสทช.แล้ว

นางวีระนุช กมลยะบุตร เลขานุการบริษัท บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) แจ้งว่า ตามที่บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 99.99 เป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunication - IMT)  ย่าน 2.1 GHz ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จากัด ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ย่าน 2.1 GHz จาก กสทช. แล้ว