เนื้อหาวันที่ : 2012-12-06 11:03:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1218 views

คลังปรับแผน2ล้านล้านบาทเทงบดันรางคู่-รถไฟฟ้า

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศระยะ 7 ปี โดยเฉพาะระบบรางและรถไฟรางคู่ โครงการรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง และรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ ที่เชื่อมโยงการเดินทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลทั้งหมด

นายสุวิชญ โรจนวานิช รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน.กำลังพิจารณาโครงการลงทุนระบบขนส่งทั้งหมดร่วมกับกระทรวงคมนาคม เพื่อบรรจุในร่างพระราชบัญญัติลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน วงเงิน 2 ล้านล้านบาท ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กำลังเร่งจัดทำ เพื่อให้ได้ข้อสรุปภายในเดือนธันวาคมนี้ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ภายในเดือนมกราคม 2556 เพื่อเสนอเข้าสู่รัฐสภาต่อไป

นายสุวิชญกล่าวว่า โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นของกระทรวงคมนาคมเกือบทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวงคมนาคมล่าสุด ตามที่นายชัชชาติ สุทธิผล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีความจริงจังที่จะผลักดันโครงการต่างๆ เข้ามาไว้ในแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศระยะ 7 ปี โดยเฉพาะระบบรางและรถไฟรางคู่ โครงการรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง และรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ ที่เชื่อมโยงการเดินทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลทั้งหมด

นายสุวิชญกล่าวว่า แผนลงทุนดังกล่าวได้ปรับใหม่ โดยตัดโครงการเกี่ยวกับพลังงาน สื่อสาร สาธารณูปการออกทั้งหมด เพราะไม่พร้อมและและอาจมาเบียดการลงทุนระบบขนส่ง ที่มีความจำเป็นกว่า ซึ่งอาจมีทางอากาศ ทางน้ำและทางบกบางส่วน ที่เป็นถนนเชื่อมจากกาญจนบุรีไปยังทวาย ทั้งนี้ อาจทำให้วงเงินลงทุนลดเหลือ 1.8-1.9 ล้านล้านบาท แต่หากรวมการลงทุนของเอกชนที่ได้รับสัมปทานไปผ่านระบบร่วมลงทุนกับรัฐ (พีพีพี) ในโครงการทางหลวงพิเศษกรุงเทพฯโคราช อาจจะถึง 2 ล้านล้านบาท