เนื้อหาวันที่ : 2012-12-04 10:00:30 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 788 views

ฉลองยอดการผลิต2ล้านคัน ความสำเร็จอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ไทยประสบความสำเร็จในการผลิตยานยนต์มากกว่า 2 ล้านคันเป็นครั้งแรกในปีนี้

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยกลุ่มยานยนต์ กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ พร้อมสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสถาบันยานยนต์ จัดงานฉลองความสำเร็จ "2 ล้านคัน อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย มิติใหม่สู่ความสำเร็จระดับโลก" ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงการคลัง เป็นประธานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "นโยบายภาครัฐต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย" ซึ่งได้รับการตอบรับจากบุคคลสำคัญ ที่มีบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมงานอย่างคับคั่ง

ประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวแสดงความยินดีกับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประสบความสำเร็จในการผลิตยานยนต์มากกว่า 2 ล้านคันเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ และสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นที่ตั้งของโรงงานประกอบยานยนต์ของผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วโลก มี ซัพพลาย เชนในการผลิตยานยนต์ที่เข้มแข็งที่สุดในภูมิภาค และมีบุคลากรที่ได้รับการยอมรับในฝีมือแรงงานและความชำนาญด้านการผลิต

ตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ นับจากที่โรงงานประกอบรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทยถูกตั้งขึ้นในปี 2504 จนถึงความสำเร็จของการผลิตรถยนต์ได้ 2 ล้านคัน ในปี 2555 นโยบายของภาครัฐถือว่า เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้มีความก้าวหน้า เจริญเติบโต และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นลำดับ โดยไทยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีระดับมาตรฐานหรือคุณภาพที่แตกต่าง และเป็นที่ต้องการของตลาดโลก หรือ "โปรดักท์ แชมเปี้ยน" ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่เป็นโปรดักท์ แชมเปี้ยนของไทย ได้แก่ รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กคุณภาพสูง, รถยนต์ปิกอัพขนาด 1 ตัน และรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรืออีโคคาร์"