เนื้อหาวันที่ : 2012-12-04 09:58:04 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 719 views

พลังงานแจงจูนเครื่องฟรีเลิกเบนซิน91

พพ. ได้หารือกับสถานการศึกษาอาชีวะไม่ต่ำกว่า 200 แห่ง ให้รับปรับจูนเครื่องยนต์ฟรีเพื่อให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ 91 ได้


นายอำนวย ทองสถิตย์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผย ถึงแผนช่วยเหลือผู้ใช้รถยนต์รุ่นเก่าที่มีอายุมากกว่า 17 ปี หรือก่อนปี 2538 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตร การยกเลิกจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ที่จะเริ่มในวันที่ 1 ม.ค.2556 เนื่องจากรถยนต์รุ่นเก่าเครื่องยนต์ไม่รองรับการใช้แก๊สโซฮอล์ ว่า พพ. ได้หารือกับสถานการศึกษาอาชีวะไม่ต่ำกว่า 200 แห่ง ให้รับปรับจูนเครื่องยนต์ฟรีเพื่อให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ 91 ได้ โดยคาดว่าจะเริ่มได้ภายในปลายเดือน ธ.ค.2555

ทั้งนี้ เตรียมจะของบประมาณ จากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กว่า 100 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ปรับจูนเครื่องยนต์ฟรีดังกล่าว คาดว่าค่าปรับจูนอยู่ระ หว่าง 500-1,000 บาทต่อคัน โดยมีเป้าหมายรับปรับจูนเพียง 4 แสนคัน ได้แก่ รถยนต์ 1 แสนคัน รถมอเตอร์ไซค์ 1 แสนคัน และรถจักรกลเกษตร 2 แสนคัน จากทั้งหมดที่คาดว่าจะมีรถยนต์ที่ไม่สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้ 5 แสนคัน แต่เชื่อว่าจำนวน 1 แสนคันที่เหลือ จะหันไปติดตั้งก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ (เอ็นจีวี) หรือก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) และบางส่วนปรับแต่งเครื่องเอง

นายชยพล คติการ ที่ปรึก ษาอาวุโสด้านพลังงานทดแทน (แก๊ส โซฮอล์อี-85) สำหรับยานยนต์ มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับกระทรวงพลังงานศึกษาวิ จัยการปรับแต่งรถยนต์เพื่อให้สามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี-85 ได้มากขึ้น โดยพบว่า รถยนต์รุ่นเก่าที่เป็นระบบเครื่องยนต์หัวฉีดทุกรุ่นสามารถนำมาติดคอนเวอร์ชั่น คิท ได้ในราคาเฉลี่ย 6,000-8,000 บาท

ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์อี-85 ได้ รวมถึงรถยนต์ที่ติดตั้งก๊าซเอ็นจีวีและแอลพีจี ก็สามารถติดตั้งคอนเวอร์ชั่น คิท ได้ ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโน โลยีสุรนารีได้ติดตั้งไปแล้วกว่า 1,000 คัน และไม่ประสบปัญหาขัดข้องแต่อย่างใด สำหรับรถมอ เตอร์ไซค์นั้นสามารถดัดแปลงมา ใช้แก๊สโซฮอล์อี-85ได้ในราคาเพียง 300 บาทต่อคัน โดยผู้ที่สนใจติด ต่อได้ที่ 0-2952-5172.