เนื้อหาวันที่ : 2012-12-03 09:09:08 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 953 views

เศรษฐกิจส่งสัญญาณอันตรายโรงงานโคราชสั่งเลิกจ้างคนงาน

สำหรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจะต้องมาขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา มีพนักงานของ บริษัท พีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในเขต ต.หนองหัวแรด อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา จำนวนกว่า 100 คน ได้เดินทางมายื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนประกันสังคมกรณีว่างงาน หลังถูกบริษัทเลิกจ้าง เนื่องจากทางโรงงานลดกำลังการผลิต และต้องการลดการจ้างแรงงาน

นายจรูญ ดอนกระโทก อายุ 46 ปี อดีตคนงานที่ถูกเลิกจ้าง กล่าวว่า ตนทำงานในฝ่ายการผลิตกับโรงงานแห่งนี้มานานกว่า 10 ปี โดยก่อนสิ้นเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา บริษัทมีหนังสือแจ้งให้คนงานรับทราบว่าจะมีการเลิกจ้างงานจำนวน 120 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งตนก็เป็นหนึ่งในคนงานที่ถูกเลิกจ้าง หลังมีผลการเลิกจ้าง จึงได้เดินทางมาเพื่อขึ้นทะเบียนประกันสังคมกรณีว่างงานเพื่อรับเงินชดเชยดังกล่าว

ด้าน น.ส.อัญชลี สินธุพันธ์ จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้มีโรงงานในพื้นที่หลายแห่งมีการลดกำลังการผลิต ส่งผลให้ทางโรงงานต้องลดจำนวนคนงานลง ซึ่งทำให้คนงานจำนวนมากถูกเลิกจ้าง ในส่วนของจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา อยากเตือนให้คนงานที่ถูกเลิกจ้างเหล่านี้รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองด้วยการมาขึ้นทะเบียนประกันสังคมกรณีว่างงาน เพื่อรับเงินช่วยเหลือ โดยกรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลาไม่เกิน 180 วัน หรือกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน สำหรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจะต้องมาขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน

โดยต้องเตรียมหลักฐานต่าง ๆ ประกอบด้วยรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองการออกจากงาน สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อผู้ประกันตน โดยสามารถยื่นขอใช้สิทธิได้ที่สำนักงานจัดหางาน จ.นครราชสีมา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4495-8115 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4435-5266-7 ได้ทุกวันในเวลาราชการ.

 

images : scmp.com