เนื้อหาวันที่ : 2012-11-29 09:50:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2118 views

กพร.ชี้5 ประเทศอาเซียนน่าลงทุนเหมืองแร่

ประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพด้านเหมืองแร่ อาทิ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นแร่กลุ่มโลหะและถ่านหิน

นายเสน่ห์ นิยมไทย อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เปิดเผยภายในงานเปิดตัวกิจกรรมครบรอบ 10 ปี และพิธีมอบรางวัลประจำปี 2555 ว่า กพร.มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ของไทย ออกไปลงทุนยังต่างประเทศที่มีศักยภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการสำรวจหาแหล่งแร่ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ

และรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปี 2558 โดย กพร.อยู่ระหว่างศึกษาแหล่งแร่ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพด้านเหมืองแร่ อาทิ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแร่กลุ่มโลหะและถ่านหิน โดยการศึกษาดังกล่าวจะรวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นข้อมูลการลงทุนต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรายใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศบ้างแล้ว เช่น บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ลงทุนถ่านหินในอินโดนีเซีย

นายเสน่ห์กล่าวถึงกรณีข้อร้องเรียนการออกประทานบัตรและอาชญาบัตรที่ล่าช้าว่า เพราะเพิ่งเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงต้องให้ กพร.พิจารณาใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติ ปัจจุบันมีประมาณ 20 ราย ที่ยื่นขอต่ออายุประทานบัตร ขอประทานบัตรใหม่ และอาชญาบัตร (การขออนุญาตสำรวจแร่) จึงเร่งตรวจสอบความถูกต้อง โดยจะพยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือน เพื่อให้รัฐมนตรีพิจารณาในขั้นสุดท้าย