เนื้อหาวันที่ : 2012-11-27 08:23:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 664 views

เผดิมชัยประสาน 7 สมาคมอุตฯประมงร่วมประกาศไม่ใช้แรงงานเด็ก

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.กระทรวงแรงงาน กล่าว "ผู้ประกอบการผลิตสินค้ากุ้งและปลา ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายและแรงงานบังคับ" โดยมีตัวแทนจากสมาคมและชมรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ากุ้งและปลากว่า 100 คน เข้าร่วม ว่า ตนได้ชี้แจงถึงปัญหาและผลกระทบจากการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายและแรงงานบังคับมีผลทำให้ประเทศไทยถูกอเมริกาจัดอันดับเป็นประเทศที่ต้องจับตาด้านการค้ามนุษย์ในระดับ 2 ทำให้ชื่อเสียงประเทศไทยเสียหายและหากมีระดับต่ำลงไปกว่านี้ก็จะถูกกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ขอความร่วมมือและลงนามประกาศเจตจำนงร่วมกับสมาคม ชมรมและ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ากุ้งให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายไม่จ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย โดยไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และแรงงานบังคับ เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงและไม่เกิดผลกระทบต่อธุรกิจส่งออกกุ้งและปลา