เนื้อหาวันที่ : 2012-11-22 12:14:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2717 views

ไออาร์พีซี เปิดขายพื้นที่นิคมบ้านค่าย ปี56

ไออาร์พีซี เดินหน้านิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ เตรียมเปิดขายพื้นที่นิคมฯบ้านค่ายปีหน้า

ไออาร์พีซี" เดินหน้านิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ เตรียมเปิดขายพื้นที่นิคมฯบ้านค่ายปีหน้า เน้นดูแลชุมชน การบริหารจัดการ และสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน

นายอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นิคมอุตสาหกรรมเชิงเนินของ ไออาร์พีซี ได้รับเลือกให้เป็นนิคมฯเชิงนิเวศน์ นำร่องในจังหวัดระยอง โดยเน้นดูแลด้านชุมชน การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป โดยปีที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนประมาณ 8,000 ล้านบาท ในการปรับเปลี่ยน สร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงปีละ 400,000 ตัน

ส่วนปี 2556 จะลงทุนอีก 400-500 ล้านบาท ในการเปลี่ยนหัวเผาในระบบการผลิตที่ใช้น้ำมันเตาเป็นก๊าซธรรมชาติ เพื่อช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าปลูกต้นไม้รอบนิคมฯในพื้นที่ 230 ไร่ โดยจะปลูกให้ครบ 220,000 ต้น ซึ่งจะช่วยดูดซับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดปัญหาโลกร้อนได้

ส่วนนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ ในระยองคือนิคมฯบ้านค่าย คาดว่าจะเริ่มขายพื้นที่ได้ในปี 2556 โครงการนี้จะ ลงทุนประมาณ 1,200 ล้านบาท พื้นที่รวม 2,200 ไร่ โดยตั้งเป้าหมายให้เป็นนิคมฯเชิงนิเวศน์ มีพื้นที่กันชน และระบบสาธารณูปโภค

ดังนั้นมีพื้นที่เหลือขายประมาณ 1,500 ไร่ คาดขายในราคาไม่ต่ำกว่าไร่ละ 5 ล้านบาท  ส่วนโรงงานที่อยู่ในนิคมฯจะต้อง เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์

"เชื่อว่ายอดขายจะไปได้ดีสำหรับนิคมฯบ้านค่าย เพราะกระแสการลงทุนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ความวิตกเกี่ยวกับน้ำท่วมในภาคกลาง ทำให้ ผู้ประกอบการมองหาพื้นที่ภาคตะวันออกมากขึ้น เห็นได้ชัดว่าทั้งนิคมฯอมตะ นิคมฯ เหมราช มีผลประกอบการที่ดี ทั้งนี้ธุรกิจนิคมฯจะช่วยลดความผันผวนของธุรกิจปิโตรเคมีได้" นายอธิคม กล่าว

อย่างไรก็ตามไออาร์พีซี ได้จัดทำโครงการประกวด "ผู้ถือหุ้น ไออาร์พีซี ร่วมระบาย สีเขียวให้สังคมไทย" เพื่อปลุกจิตสำนึกรักษ์โลก โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหนังสืออุตสาหกรรมเทรนด์ใหม่ จะเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงความพยายาม ในการลดภาวะโลกร้อนขององค์กรชั้นนำทั่วโลก 10 องค์กร ที่เคยมีประสบการณ์กับปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ลงมือปฏิบัติ และประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ โนเกีย แอสเนส ออสตาร์โคลไมน์ ฟูจิซีร๊อกซ์ นิปปอน สตีล คิมเบอร์ลีย์- คล้าค โคคา-โคล่า โค้กอินดัสตรี้ส์ ซาโซล และไออาร์พีซี เน้นดูแลชุมชน การบริหารจัดการ และ สิ่งแวดล้อม