เนื้อหาวันที่ : 2012-11-15 10:15:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2360 views

ล่องเรือดูนก …สัมผัสอากาศหนาว ที่บึงบอระเพ็ด นครสวรรค์

หากเอ่ยถึง บึงบอระเพ็ด หลายคนต้องบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

หากเอ่ยถึง “บึงบอระเพ็ด” หลายคนต้องบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพราะเป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุด มีเนื้อที่ 132,737 ไร่ อยู่ในท้องที่สามอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์

นายคริษฐ์ ขันทอง นักเขียนสารคดีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กล่าวว่า เดิมบึงบอระเพ็ดแห่งนี้มีชื่อว่า "ทะเลเหนือ" เนื่องจากมีสัตว์และพันธุ์พืชน้ำเป็นจำนวนมาก รวมทั้งจระเข้ จากการสำรวจพบว่ามีสัตว์อาศัยอยู่ประมาณ 148 ชนิด พืช 44 ชนิด มีพันธุ์สัตว์ที่หายากได้แก่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ปลาเสือตอ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมจะมีนกเป็ดน้ำอพยพมาที่บึงแห่ งนี้เป็นจำนวนมาก พื้นที่บางส่วนได้รับการประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

“พื้นที่ของบึงบอระเพ็ดในอดีตนั้นเป็นที่ราบลุ่ม แวดล้อมไปด้วยป่าไม้เบญจพรรณอันอุดมสมบูรณ์ มีลำคลองเล็กๆ ไหลผ่านและประกอบไปด้วยหนองน้ำหลายแห่ง เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ำทางเหนือไหลหลากทำให้บริเวณบึงบอระเพ็ดมีน้ำท่วมเป็น บริเวณกว้างจนกลายเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ อุดมไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด ทั้งพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ จระเข้ กุ้งก้ามกรามและตะพาบน้ำ”

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องจระเข้แล้วเป็นที่เลื่องลือกันว่าบึงบอระเพ็ดมี จระเข้ชุกชุมมาก จนผู้คนที่นั่งรถไฟผ่านบึงบอระเพ็ดสามารถมองเห็นจระเข้ที่ลอยอยู่ในบึงและ ส่วนหนึ่งก็ขึ้นมานอนผึ่งแดดตามชายบึงหรือบนเกาะ

นายคริษฐ์ เล่าว่า พื้นที่แห่งนี้เป็นเขตสงวนพันธุ์สัตว์น้ำ โดยการสร้างคันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำที่ระดับ 23.80 ร.ท.ก. ตลอดปี และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2469 การก่อสร้างทำนบกั้นน้ำและประตูระบายน้ำเริ่มจากปี พ.ศ. 2470 และเสร็จในปี พ.ศ. 2471 สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี

จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนายคริษฐ์ ขันทอง ในครั้งนี้ทำให้เกิดความรู้สึกรักธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และฝากทิ้งท้ายไว้ว่า คนไทยทุกคนต้องสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งแม่น้ำ ป่าไม้ สัตว์สงวนต่างๆ ไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมนานๆ และในช่วงนี้มีนกเป็ดน้ำอพยพมาที่บึงแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นอยากให้มาท่องเที่ยวกันเยอะๆ ครับ !a