เนื้อหาวันที่ : 2012-11-13 15:25:22 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 838 views

รัฐผุดมอเตอร์เวย์หาดใหญ่ ดันค้าชายแดนหลังเปิด AEC

ทางหลวงปัดฝุ่นโครงการมอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา รองรับการค้าชายแดนขยายตัวหลังเปิด เออีซีพ่วงกระตุ้นท่องเที่ยวคึกคักขึ้น

นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัทปัญญาคอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัททรานส์คอนซัลท์ จำกัด ให้ศึกษาความเหมาะสม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่ สายอ.หาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซียหรือโครงการมอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา เพื่อรองรับการค้าชายแดนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ทางหลวงหมายเลข 4 ปัจจุบันมีการจราจรหนาแน่นมาก

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวทำการศึกษาไว้เมื่อปี 2548 ซึ่งครั้งนั้นยังไม่มีความเป็นไปได้ทางการเงินและการลงทุน กระทั่งนำมาศึกษาอีกครั้งโดยครั้งนี้โครงการจะครอบคลุม 4 อำเภอ คือ สะเดา คลองหอยโข่ง บางกล่ำ และหาดใหญ่

นายบรรพต เจริญสัตยธรรม รองประธานโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่ สายอ.หาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย กล่าวว่า จากข้อมูลการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย พบว่ามีมูลค่า 5.6 แสนล้านบาท เป็นการค้าผ่านด่านสะเดามูลค่า 3.07 แสนล้านบาท อีกทั้งแนวโน้มยังจะมีเพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องขยายช่องทาง เพื่อรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจในปี 2558 ที่จะเป็นการเปิดประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี)

ด้านนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สงขลา กล่าวว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่ง จะช่วยพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกด้านขนส่งสินค้าทางบอกระหว่างไทย-มาเลเซีย ทั้งช่วยกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวให้แก่พื้นที่ได้ด้วย