เนื้อหาวันที่ : 2012-11-13 10:19:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1861 views

สหภาพยุโรปออกระเบียบ GSP โครงการใหม่ให้มีผล 20 พ.ย.นี้

ไทยอาจถูกตัดสิทธิในปี 2557 เตือนผู้ประกอบการเร่งพัฒนาสินค้าให้ได้ตามระดับสากล

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ระบุ สหภาพยุโรปออกระเบียบ GSP โครงการใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งไทยอาจถูกตัดสิทธิในปี 2557 เตือนผู้ประกอบการเร่งพัฒนาสินค้าให้ได้ตามระดับสากล

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศระเบียบเพื่อรองรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือ GSP โครงการใหม่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ซึ่งสหภาพยุโรปได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรโครงการใหม่ โดยกำหนดเกณฑ์การตัดสิทธิฯ เป็นรายประเทศใหม่ คือ จะตัดสิทธิฯ ประเทศที่ถูกจัดอันดับโดยธนาคารโลกให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง (High Income Countries) และกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง (Upper Middle Income Countries) เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน

โดยประเทศที่ถูกตัดสิทธิฯ ตามหลักเกณฑ์นี้จะมีระยะเวลาในการปรับตัว 1 ปี หลังจากการประกาศผลการพิจารณา สำหรับการตัดสิทธิฯ เป็นหมวดสินค้า สินค้าในแต่ละหมวดจะถูกตัดสิทธิฯ เมื่อมูลค่าที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากประเทศผู้รับสิทธิฯ เฉลี่ย 3 ปีติดต่อกัน เกินร้อยละ 17.5 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าดังกล่าว รวมจากทุกประเทศผู้รับสิทธิฯ ทั้งนี้ คาดว่าคณะกรรมมาธิการยุโรปจะประกาศรายชื่อหมวดสินค้าที่ถูกตัดสิทธิ ในช่วงต้นปี 2556

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยยังคงอยู่ในรายชื่อประเทศผู้รับสิทธิฯ ต่อไป แต่เนื่องจากไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง ดังนั้นไทยอาจถูกตัดสิทธิฯ ในปี 2557 เนื่องจากมีรายได้ตามเกณฑ์ที่สหภาพยุโรปกำหนดเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน ผู้ประกอบการไทยควรเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้ได้ตามระดับสากล เนื่องจากไทยอาจไม่สามารถพึ่งพิงความได้เปรียบในด้านราคาแต่เพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าว : สำนักข่าวแห่งชาติ