เนื้อหาวันที่ : 2012-11-12 10:58:56 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 620 views

ธอส.ขยายเวลายื่นกู้โครงการบ้านหลังแรก ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556

ครม.อนุมัติ ธอส.ขยายเวลายื่นกู้โครงการบ้านหลังแรก ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปี ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ขยายระยะเวลา “โครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก” หรือ โครงการบ้านหลังแรก ดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปี โดยลูกค้าสามารถยื่นคำขอกู้ได้ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารได้สนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เตรียมวงเงิน 20,000 ล้านบาท จัดทำ “โครงการบ้านหลังแรก” ดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปี ราคาที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1 ล้านบาท

ปัจจุบันยังมีลูกค้าประชาชนจำนวนมากที่สนใจสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำตามโครงการดังกล่าว ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเล็งเห็นถึงความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน จึงได้ขอขยายระยะเวลายื่นคำขอกู้ไปอีก 6 เดือน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลายื่นคำขอกู้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ขยายระยะเวลาให้สามารถยื่นคำขอกู้ได้ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556

“สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการบ้านหลังแรก อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปีแรก ปีที่ 4 - 7 คิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR–0.50% ต่อปี (กรณีลูกค้าสวัสดิการ) และเท่ากับ MRR ต่อปี (กรณีลูกค้ารายย่อย) ปีที่ 8 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR–1.00% ต่อปี (กรณีลูกค้าสวัสดิการ) และเท่ากับ MRR–0.50% ต่อปี (กรณีลูกค้ารายย่อย) ปัจจุบันอัตรา ดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 7.25% ต่อปี วัตถุประสงค์ให้กู้ซื้อ ให้กู้ปลูกสร้าง และให้กู้ซื้อทรัพย์ NPA ของ ธอส.วงเงินให้กู้ รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท” นายวรวิทย์ฯ กล่าว

นายวรวิทย์ฯ กล่าวในตอนท้ายว่า นับเป็นโอกาสดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่กำลังหาซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงนี้ เนื่องจาก โครงการบ้านหลังแรก ดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปี นับเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงการคลัง และธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อต้องการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้า 

โดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำ และสร้างโอกาสให้มีบ้านเป็นของตนเอง  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0 – 2645 – 9000 หรือ www.ghbank.co.th