เนื้อหาวันที่ : 2012-11-07 15:51:09 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1403 views

ผู้แทนการค้าไทย มั่นใจการค้าชายแดนปีนี้เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ล้านล้านบาท

ารค้าชายแดนไทยมีมูลค่ารวมกว่า 6 แสน 2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 คาดว่าการค้าชายแดนไตรมาสสุดท้ายปีนี้

เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานข่าวว่า นายโอฬาร ไชยประวัติ ผู้แทนการค้าไทย ในฐานะรองประธานคณะทำงานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน และการค้าชายแดน เปิดเผย ว่า ที่ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน และการค้าชายแดน เห็นชอบที่จะเร่งแก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้า

โดยเร่งซ่อมแซมสะพานมิตรภาพไทย-พม่า(แม่สอด - เมียวดี)ที่ชำรุดจนเกิดปัญหาคั่บคั่งและแออัด การขนถ่ายสินค้าบริเวณช่องทางเข้าออก พร้อมทั้งพิจารณาขยายสนามบินแม่สอด เพื่อรองรับการเติบโตด้านขนส่งและการท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนให้นักลงทุนไทยย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางการค้า

โดยจะส่งเสริมนักลงทุนไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงาน โดยในเดือนมกราคมปีหน้า จะนำคณะนักลงทุนไทยไปสำรวจพื้นที่ และเจรจาขอการสนับสนุนจากประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ตาม จะเร่งนำข้อเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรี และเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ การค้าชายแดนไทยมีมูลค่ารวมกว่า 6 แสน 2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 คาดว่าการค้าชายแดนไตรมาสสุดท้ายปีนี้ จะขยายตัวร้อยละ 20 ทำให้แนวโน้มการค้าชายแดนตลอดปี 2555 จะมีมูลค่า 9 แสน 2 หมื่นล้านบาท และการค้าผ่านแดนอีก 9 หมื่น 1 พันล้านบาท ทำให้มั่นใจว่าปีนี้ ไทยจะมียอดการค้าชายแดนกว่า 1 ล้านล้านบาท ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้