เนื้อหาวันที่ : 2012-11-07 15:27:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1151 views

BOSCH ปันรอยยิ้มให้น้อง ส่งมอบ อาคาร โรเบิร์ต บ๊อช

โรงเรียนป่ามุนี จ.อ่างทอง 1 ในโครงการ บ๊อช ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ปรากฎการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่แล้ว สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเป็นประวัติการณ์ มีจังหวัดครึ่งค่อนประเทศถูกน้ำท่วมนานหลายเดือน หนึ่งในนั้นคือจังหวัดอ่างทอง อู่ข้าวอู่น้ำที่ราบลุ่มภาคกลางต้องจมน้ำอยู่นานกว่า 2 เดือน เรือกสวนไร่นา อาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ เอกชน รวมไปถึงวัด โรงเรียน ต่างได้รับความเสียหายรุนแรงโดยถ้วนหน้า โรงเรียนวัดป่ามุนีก็เช่นกัน ตลอด 2 เดือนที่จมน้ำได้รับความเสียหายในหลายด้านทั้งอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุทางการศึกษา

กลุ่มบริษัท BOSCH ซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศเยอรมนีและมีเครือข่ายทั่วโลก ประกอบกิจการหลายด้านเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์, ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น CCTV Fire Alarm ชุดประชุม, เครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ เช่น สว่านไฟฟ้า เป็นต้น มีนโยบายการบริหารงานที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนด้านศึกษาและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับแผนงานธุรกิจ ดังสโลแกน “บ๊อช-เทคโนโลยีเพื่อชีวิต” ตลอดทุกปีที่ผ่านมามีงบประมาณสำหรับ R&D เพื่อค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

เมื่อเกิดอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์เมื่อปีที่แล้ว กลุ่มบริษัท BOSCH โดยบ๊อชประเทศไทย บ๊อชประเทศญี่ปุ่น และบ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เสนอตัวให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียน โดยประสานงานผ่านทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยให้เด็กๆได้มีรอยยิ้มกลับมา โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

โรงเรียนวัดป่ามุนี ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง และบ๊อชได้เข้าไปให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยมอบเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน มีความกว้าง 8 เมตร ความยาว 16 เมตร ยกพื้น สูง 2.5 เมตร พร้อมห้องน้ำในอาคาร คิดเป็นเงินสนับสนุนค่าก่อสร้าง มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ เป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,060,000 บาท ซึ่งได้จัดพิธีทำบุญเปิดป้าย อาคาร โรเบิร์ต บ๊อช

เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมส่งมอบอาคารไปเมื่อเร็วๆนี้ ในวันเดียวกันนั้นยังได้มีการจัดทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมทั้งกิจกรรมแก่เด็กนักเรียนเพื่อมุ่งสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กลับคืนมา

มร.ปีเตอร์ แวนดลิค กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด (Mr. Peter Vandlik, Managing Director of Robert Bosch Limited) , มร.อเล็กซานเดอร์ รีสเทอร์เรอร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด (Mr. Alexandre Riesterer, General Manager of Bosch Automotive (Thailand) Co., Ltd.) เป็นตัวแทนส่งมอบ โดยมีนายทองเพียร มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนรวมถึงผู้ปกครองและประชาชนชาวบ้านวัดป่ามุนี เป็นตัวแทนรับมอบ “ อาคาร โรเบิร์ต บ๊อช ” ทั้งนี้เป็นไปตามโครงการ “บ๊อช ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ที่ประสานงานผ่านสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอรับผิดชอบฟื้นฟู 3 โรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง

ซึ่งเป็นการดำเนินรอยตามนโยบายพื้นฐานในการดำเนินงานจากบริษัทประเทศแม่ที่เยอรมนี ที่มุ่งขอมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมที่บ๊อชให้ความสำคัญตลอดมาในการร่วมสร้าง green marketing ในทุกประเทศที่เข้าไปทำการค้า ตามสโลแกน Robert Bosch “เทคโนโลยีเพื่อชีวิต” ข้อมูลโรงเรียนวัดป่ามุนี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2487 ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้บริการทางการศึกษาแก่บุคคลในวัยเรียนเขตพื้นที่ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง และตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มีนักเรียนทั้งสิ้น 130 คน มีบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา จำนวน 10 คน

สำหรับความช่วยเหลืออีก 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดจำปาหล่อ จัดสร้างส้วมใต้ถุนสูงจำนวน 2 ห้อง, ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและทำความสะอาด, จัดซื้อเครื่องเล่นสนามชุด advanger, จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็กนักเรียน, จัดซื้อโต๊ะคว่ำถาด, ถ้วยชาม, ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า/ประปา พร้อมติดระบบเซฟทีคัท

โรงเรียนวัดโพทูล ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องเรียนอนุบาล , ทาสีห้องอาหารและห้องส้วม, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ , ปรังปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น, จัดซื้อเครื่องใช้และอุปกรณ์งานครัว และฟื้นฟูสภาพ แวดล้อมด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว

รวมมูลค่าการช่วยเหลือ 3 โรงเรียน เป็นวงเงินทั้งสิ้นกว่า 1,600,000 บาท ซึ่งบ๊อชจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษา เด็ก-เยาวชน และสิ่งแวดล้อม อันเป็นนโยบายหลักที่ให้ความสำคัญแบบคู่ขนานกับนโยบายธุรกิจตลอดไป