เนื้อหาวันที่ : 2012-11-07 15:14:00 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 548 views

กองทุนน้ำมันฯ สภาพคล่องเป็นบวก รายรับเพิ่มเป็น 68 ล้านบาท/วัน

กบง. ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลขึ้น 50 สตางค์/ลิตร ส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายรับเพิ่มขึ้นเป็นวันละมากกว่า 68 ล้านบาท

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลขึ้น 50 สตางค์/ลิตร ส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายรับเพิ่มขึ้นเป็นวันละมากกว่า 68 ล้านบาท

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ว่า ที่ประชุมฯ เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันดีเซลขึ้น 0.50 บาท/ลิตร

โดยมีผลให้อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันดีเซลเพิ่มเป็น 1.20 บาท/ลิตร จากเดิม 0.70 บาท/ลิตร ซึ่งการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ ครั้งนี้จะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเท่าเดิม สำหรับน้ำมันชนิดอื่นไม่มีการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ครั้งนี้จะส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ มีสภาพคล่องมากขึ้น โดยมีรายรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 41.6 ล้านบาท/วัน เป็น 68.33 ล้านบาท/วัน

สำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลง โดยราคาปิดตลาด ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 น้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 103.35 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ลดลง 3.90 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เมื่อเทียบกับการประชุม กบง. ครั้งก่อน ที่ราคาปิดตลาดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 ส่วนน้ำมันเบนซิน 95 ราคาอยู่ที่ 112.48 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ลดลง 5.66 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล และดีเซลอยู่ที่ 120.96 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ปรับตัวลดลง 3.49 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล