เนื้อหาวันที่ : 2012-11-06 15:49:02 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1919 views

ส่งออกสินค้าเครื่องหนังปีนี้ลด ต่ำกว่าเป้าหมาย 1,800 ล้าน

ยอดส่งออกสินค้าเครื่องหนังปีนี้ลดลงต่ำกว่าเป้าหมาย 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯเนื่องจากผลกระทบเศรษฐกิจโลกผันผวน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่า รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุ ยอดส่งออกสินค้าเครื่องหนังปีนี้ลดลงต่ำกว่าเป้าหมาย 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากผลกระทบเศรษฐกิจโลกผันผวน ขณะที่ นายกสมาคมเครื่องหนังไทย เชื่อปัญหาวาตภัยในสหรัฐอเมริกาส่งผลต่อยอดส่งออกสินค้าลดลงเล็กน้อย

ร้อยเอก สุวิพันธุ์ ดิษยมณฑล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า อุตสาหกรรมเครื่องหนังของไทย เป็นธุรกิจที่สร้างชื่อเสียง และสร้างรายได้จากการส่งออกเข้าสู่ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกสินค้าเครื่องหนังในปี 2555 ไว้ประมาณ 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 5.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ขณะที่การส่งออกเครื่องหนังของไทย 9 เดือนแรกของปีนี้ หรือในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2555 มีมูลค่า 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 3.9 ล้านบาท ซึ่งไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลก ทำให้ตลาดส่งออกหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ยังถือว่าเป็นมูลค่าการส่งออกที่สูงอยู่

ขณะที่ ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย นายกสมาคมเครื่องหนังไทย กล่าวว่า สินค้าแฟชั่นเครื่องหนังของไทยมีตลาดส่งออกหลักอยู่ที่สหรัฐอเมริกา และบางประเทศในยุโรป วิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น รวมไปถึงความเสียหายที่เกิดจากวาตภัยครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ทำให้ยอดส่งออกลดลง และผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์ในการทำตลาด และเดินหน้าสร้างตลาดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น แต่เชื่อว่าการส่งออกเครื่องหนังทั้งปีจะลดลงไม่มากนัก

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ปรับบทบาทให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน และเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการส่งเสริมผู้ประกอบการ อีกทั้งการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผลักดันธุรกิจเครื่องหนังไทยให้เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ งาน BIFF & BILL งาน Shoe & Leather การจัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าเครื่องหนัง ไปเจรจาการค้าในกลุ่มประเทศเป้าหมาย เช่น ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และพม่า เป็นต้น ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย