เนื้อหาวันที่ : 2012-11-05 17:42:21 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1482 views

ซีเกทรายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปีการเงิน 2013

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 5พฤศจิกายน 2555 – บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (NASDAQ: STX) รายงานผลประกอบการทางการเงินที่สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 ในช่วงไตรมาสที่หนึ่งของปีการเงิน 2013 จากผลประกอบการทางการเงินที่ได้รับการรับรองทางด้านบัญชี บริษัทมียอดรายรับประมาณ  3,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กำไรขั้นต้นร้อยละ 28.4  กำไรสุทธิจำนวน 582 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ได้รับการรับรองทางด้านบัญชีเท่ากับ 1.42 เหรียญสหรัฐฯ สำหรับผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองทางด้านบัญชี  ซึ่งไม่รวมผลกระทบของบางรายการ ซีเกทรายงานกำไรขั้นต้นร้อยละ 29 กำไรสุทธิจำนวน 594 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และกำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 1.45 เหรียญสหรัฐฯ

ในไตรมาสที่สิ้นสุดเดือนกันยายนศกนี้ ซีเกททำเงินประมาณ 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯจากการดำเนินงาน จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 127 ล้านเหรียญสหรัฐฯและใช้เงินประมาณ 669 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพื่อซื้อหุ้นสามัญ ประมาณ 20.5 ล้านหุ้นคืนหรือประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดในช่วงต้นไตรมาส ตลอดระยะเวลา 9 เดือนซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 ซีเกทได้ซื้อหุ้นสามัญกลับคืนมาแล้วประมาณ 109 ล้านหุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลง ประมาณร้อยละ 17 ส่วนเงินสด ทรัพย์สินที่เทียบเท่าเงินสด เงินสดที่มีเงื่อนไขในการจ่ายและการลงทุนระยะสั้นมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงสิ้นสุดไตรมาสแรก ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 259 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ซีเกทยังคงปรับตัวตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม บริหารจัดการสินค้าคงคลังและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในขณะที่รักษาระดับการลงทุนของเราในด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะวางตำแหน่งของเราสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในท้องตลาดตลอดระยะเวลาอันยาวนาน” นาย สตีฟ ลุคโซ่  ประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของซีเกท  (Steve Luczo, Seagate chairman, president and chief executive officer) กล่าว “การคืนผลประโยชน์ไปยังผู้ถือหุ้นยังคงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด โดยการนำร้อยละ 70 ของเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานเพื่อซื้อหุ้นคืนและจ่ายเงินปันผลในไตรมาสดังกล่าว

เงินปันผลประจำไตรมาส
คณะกรรมการบริหารบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาส จำนวน 32 เซ็นต์ต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายในวันที่   29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 แก่ผู้ถือหุ้นตามบันทึก ณ สิ้นสุดวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 การจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาสถัดไปที่จะมีขึ้นในอนาคตจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารบริษัท และจะขึ้นอยู่กับสถานภาพทางการเงินของซีเกท ผลการดำเนินงาน เงินสดที่มี กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุนและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะนำมาใช้ในการพิจารณา