เนื้อหาวันที่ : 2012-11-05 09:38:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1379 views

ไทย เตรียมประชุมร่วมกับพม่า เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมร่วมกับสหภาพพม่า เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน นี้

นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมเตรียมพร้อมในวันที่ 6 พฤศจิกายน นี้ ก่อนไทยเป็นเจ้าภาพประชุมร่วมกับสหภาพพม่า เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน นี้

นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการหอกระจายข่าว ของสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ว่า ในวันที่ 6 พฤศจิกายน นี้ จะประชุมเตรียมพร้อมก่อนเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน นี้

โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีรัฐมนตรี กระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมและวางกรอบในภาพรวมการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย

ซึ่งเบื้องต้นจะแบ่งกรอบการหารือเป็น 3 ประเด็น คือโครงการสร้างถนนจากโครงการทวายถึงชายแดนไทย-สหภาพพม่า ระยะทาง 132 กิโลเมตร โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย และโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าและสายส่งระยะเริ่มแรก ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 33 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วผู้นำของทั้ง 2 ประเทศ จะนัดหารือกันอีกครั้ง ในการประชุม Asian Summit ที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน นี้

ขอบคุณข้อมูลข่าว : สำนักข่าวแห่งชาติ