เนื้อหาวันที่ : 2012-11-05 09:36:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1551 views

ก.อุตฯตั้งเป้าดันโรงงานเป็นอุตฯสีเขียวก่อนเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน

กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โรงงานขนาดใหญ่ทุกแห่งทั่วประเทศต้องเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โรงงานขนาดใหญ่ทุกแห่งทั่วประเทศต้องเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ที่ไร้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ว่า ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 นี้ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องเข้าสู่โครงการดังกล่าวทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ดำเนินโครงการมาแล้วเป็นปีที่ 3 มี 2,250 โรงงานที่เข้าร่วมด้วยความสมัครใจ

หลังจากปีแรกที่เริ่มโครงการมีเข้าร่วมกว่า 1,300 โรงงาน ซึ่งเป็นความตั้งใจดีของโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการพัฒนาธุรกิจ พร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การให้ใบรองรับโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวจะแบ่งเป็น 5 ระดับ อาทิ ความตั้งใจในการดูแลสิ่งแวดล้อม การกำหนดรูปแบบการดูแล การจัดทำเป็นระบบวัฒนธรรมสีเขียว รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายสีเขียว ร่วมกับชุมชนที่ให้การยอมรับ

ขอบคุณข้อมูลข่าว : สำนักข่าวแห่งชาติ