เนื้อหาวันที่ : 2012-11-02 16:12:52 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 551 views

สแกนเนีย เปิดกลยุทธ์ ชิงพื้นที่ยุทธ์ศาสตร์ รุกศูนย์บริการทั่วประเทศรับ AEC

พร้อมจัด Scania Driver Competitions Thailand 2012 การแข่งขันทักษะการขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสารที่ใหญ่ที่สุดของไทย หวังยกระดับนักขับรถมืออาชีพไทยสู่ระดับสากล

ตลาดรถบรรทุกและรถโดยสารคึกรับ AEC สแกนเนีย ชูแผนยุทธ์ศาสตร์ ชิงพื้นที่สำคัญเปิดศูนย์บริการทั่วประเทศ ชี้ประเทศไทยได้เปรียบเพราะเป็นศูนย์กลางการขนส่งของอาเซียน พร้อมใช้จุดเด่นเทคโนโลยียุโรปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูง ประหยัด ปลอดภัย และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ล่าสุดร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันรถบรรทุกและรถโดยสารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย สแกนเนีย ไดร์เวอร์ คอมเพททิชั่น 2012  (Scania Thailand Driver Competitions Thailand 2012) ชิงเงินสดและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท หวังยกระดับความสามารถและทักษะการขับขี่นักขับรถไทยให้สามารถแข่งขันในอาเซียนได้

นายภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด (Mr. Phuriwat Rak-Intr, General Manager of Scania Siam Co., Ltd) เปิดเผยถึงนโยบายและแผนยุทธ์ศาสตร์ของ สแกนเนีย ที่มีต่อประเทศไทยว่า จะมีการดำเนินยุทธ์ศาสตร์ในเชิงรุกมากขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมขนส่งของไทยมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ของอาเซียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2558 ที่จะมีการร่วมกลุ่มกันเป็นเขตเศรษฐกิจเสรีการค้าอาเซียน (AEC) จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยได้รับอานิสงค์เติบโตขึ้นอย่างมาก

โดยการเติบโตของตลาดรถบรรทุกเติบโตประมาณปีละ 20% และตลาดรถโดยสารปกติจะเติมโตประมาณปีละ 10% แต่ในปีที่ผ่านมาจะมีการชะลอตัวไปบ้างจากการเกิดปัญหาอุทกภัย ทำให้ยอดรวมของรถบรรทุกและรถโดยสารในปีที่แล้ว (2554) อยู่ที่ 14,800 คัน แต่ในปีนี้ (2555) คาดว่าจะยอดรวมของตลาดจะกลับมาเป็นปกติ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 17,200 คัน ซึ่งในส่วนของ สแกนเนีย นั้น ปีที่ผ่านมา (2554) มียอดขายร่วมรถบรรทุกและรถโดยสารอยู่ที่ 307 คัน สำหรับในปีนี้ (2555) คาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 14% หรือประมาณ 350 คัน

นอกจากนั้น สแกนเนีย ยังมีนโยบายในการขยายศูนย์บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้น โดยเลือกจังหวัดที่เป็นจุดยุทธ์ศาสตร์สำคัญด้านการขนส่งทั่วประเทศ จากปัจจุบันที่มีอยู่แล้ว 6 แห่ง คือ สมุทรปราการ หาดใหญ่ แหลมฉบัง สระบุรี สุราษฏ์ธานี และ ตาก โดยจะขยายเพิ่มอีก 8 แห่งในปี 2556 - 2557 คือ ขอนแก่น เชียงใหม่ นครสวรรค์ นครราชสีมา นครปฐม ระยอง มุกดาหาร และปทุมธานี เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า และ รองรับเส้นทางการค้า การขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

สำหรับด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น สแกนเนีย ใช้เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับยุโรป เน้นที่การพัฒนาเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิ์ภาพสูง ประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึง 5-10% ให้ความสะดวกสบายในการขับขี่ด้วยการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ ความปลอดภัยสูง และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังมีการพัฒนาความสามารถและทักษะของผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจขนส่ง ให้สามารถควบคุมและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิ์ภาพ

ล่าสุด สแกนเนีย ได้ร่วมมือกับ กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก สถาบันยานยนต์ สถานทูตฑูตสวีเดน มูลนิธิง่วงอย่าขับ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และบริษัท มิชลินสยาม จำกัด จัดการแข่งขัน สแกนเนีย ไดร์เวอร์ คอมเพ็ดทิชั่น 2012  (Scania Driver Competitions Thailand 2012) การแข่งขันทักษะการขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยขึ้น ชิงเงินสดและรางวัลมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท โดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นในประเทศไทย เพื่อค้นหาสุดยอดนักขับรถมืออาชีพ พร้อมยกระดับความสามารถและทักษะของผู้ขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสารให้มีการขับขี่อย่างปลอดภัย ลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดมลภาวะทางอากาศ และ ลดปริมาณการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการขับขี่ สำหรับกฏและกติกาต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขันนั้น จะใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับการแข่งขัน Scania Driver Competitions ทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักขับไทยที่มีความสามารถและมีมาตรฐานทัดเทียมกันกับนักขับทั่วโลก

โดยการแข่งขันจะแบบเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทรถบรรทุก และ รถโดยสาร ซึ่งในปีนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากกว่า 1,000 คน และผู้สมัครเพียง 10 คนเท่านั้นที่จะผ่านการทดสอบในรอบคัดเลือก เพื่อเข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ที่ เมโทร ไลฟ์ พาร์ค (Metro Life Park) ถนนพระราม9 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขันครั้งนี้ได้ฟรี ซึ่งการแข่งขัน สแกนเนีย ไดร์เวอร์ คอมเพททิชั่น 2012  Scania Driver Competitions Thailand 2012 ครั้งนี้ นอกจากจะช่วยยกระดับนักขับรถบรรทุกและรถโดยสารของไทยแล้ว ยังเป็นต้นแบบให้กับการจัดการแข่งขันรถบรรทุกและรถโดยสารให้กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย