เนื้อหาวันที่ : 2012-11-02 11:06:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 783 views

ดันมาตรการเก็บ"ภาษีกินหวาน" แนวโน้มคนไทยบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เผยผลสำรวจพบคนไทยกินหวาน 25 cc / วัน แถมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เร่งขับเคลื่อนมาตรการ “เก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้ำตาล” ทั้งน้ำอัดลมและน้ำหวานทุกประเภท เพื่อจำกัดคนไทยให้กินน้ำตาลลดลง เพราะหากกินในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้เกิดการสะสม เป็นโรคอ้วนตามมา และในระยะยาวยังก่อให้เกิดโรคเรื้อรังหลายโรค อาทิ เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ เป็นต้น และจะกลายเป็นภาระการรักษาพยาบาลในอนาคต