เนื้อหาวันที่ : 2012-11-01 07:47:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 923 views

โซล่าเพาเวอร์ (โคราช 1) รับรางวัลสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล

โซล่าเพาเวอร์ (โคราช 1) ในเครือ SPCG รับรางวัล THAILAND ENERGY AWARDS 2012 สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล

นางสาววันดี กุญชรยาคง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) “SPCG” และ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโซล่าเพาเวอร์ (โคราช 1 ) จำกัด เข้ารับมอบรางวัลดีเด่นจากการประกวด THAILAND ENERGY AWARDS 2012 ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) จาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง Synergy Hall ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (ENCO)

จากการที่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด (KR1) ในเครือ บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) “SPCG” ได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะรางวัลดีเด่นประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่ง (On-Grid) ในการประกวด Thailand Energy Awards 2012

ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต้คอนเซ็พท์ “สุดยอดรางวัล ด้านพลังงานไทยระดับสากล” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในการลดการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมผลักดันให้มีการปฏิรูปแบบการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนที่สะอาดและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนและช่วยลดวิกฤตการณ์โลกร้อนควบคู่กัน

ตลอดจนเป็นการแสดงความชื่นชมและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน อีกทั้งถือเป็นตัวอย่างที่ดี ในด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ในวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง Synergy Hall ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (ENCO) นางสาววันดี กุญชรยาคง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) “SPCG” และ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโซล่าเพาเวอร์ (โคราช 1 ) จำกัด

พร้อมด้วย Ms. Helen Han, Investment Officer, International Finance Corporation World Bank Group, นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด , ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และนายนพเดช กรรณสูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัล THAILAND ENERGY AWARDS 2012 จาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งการจัดงานในปี 2555 นี้ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องถึงปีที่ 13 มีผู้คว้ารางวัลรวม 56 รางวัล จากผู้ส่งผลงานสูงถึง 248 โครงการ

โครงการโซล่าฟาร์มทุกแห่งของ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ในเครือ บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการภายใต้ปรัชญาของบริษัทคือ Best Value - Best Design - Best Output มีการเลือกใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์คุณภาพสูง Polycrystalline ของ Kyocera Corporation จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทำจากสารซิลิกอนปราศจากสารแคดเมียม เทลลูไลด์ อันเป็นพิษต่อมลภาวะ มีการเคลือบ Anti-Reflection Coating เพื่อลดคุณสมบัติการสะท้อนแสง มีการเสื่อมสภาพ (Degradation) ตลอดอายุการใช้งานต่ำ

ทั้งยังเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ลงทุนสร้างโซล่าฟาร์ม เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ อันเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลภาวะ มีความมั่นคงยั่งยืน รวมถึงมีส่วนร่วมในการช่วยลดวิกฤตการณ์โลกร้อน หรือ สภาวะเรือนกระจกด้วยการเข้าร่วมในโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) สามารถขายคาร์บอนเครดิตได้เป็นจำนวนกว่า 5,000 หน่วยต่อปีอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้ยังช่วยสังคมในด้านการสร้างงานให้คนในชนบท ตลอดจนสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศอีกด้วย