เนื้อหาวันที่ : 2007-05-21 13:11:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1751 views

6 โครงการปิโตรเคมีเริ่มลงทุนในมาบตาพุดแล้ว เงื่อนไขลดมลพิษ

รัฐบาลขมิ้นอ่อนตั้งเงื่อนไขโครงการลงทุนในระยอง ต้องลดระดับการปล่อยมลพิษลงร้อยละ 20 ล่าสุดมีโครงการลงทุนใหม่และลงทุนเพิ่มเติม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้รับการอนุมัติให้ลงทุนได้แล้ว 6 โครงการ วงเงินลงทุนประมาณ 60,000-70,000 ล้านบาท

รัฐบาลตั้งเงื่อนไขโครงการลงทุนในระยอง  ต้องลดระดับการปล่อยมลพิษลงร้อยละ 20  ล่าสุดมีโครงการลงทุนใหม่และลงทุนเพิ่มเติม  โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้รับการอนุมัติให้ลงทุนได้แล้ว 6 โครงการ  วงเงินลงทุนประมาณ  60,000-70,000  ล้านบาท

.

นายปิยะบุตร  ชลวิจารณ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน  Business Matching Day  จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (ส.อ.ท.)  และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.)  ว่า  ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)  ได้อนุมัติโครงการลงทุนใหม่ และโครงการลงทุนเพิ่มเติมของภาคเอกชนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  แล้ว  จำนวน  6 โครงการ  วงเงินลงทุนรวม  60,000-70,000 ล้านบาท  ซึ่งร้อยละ 90  เป็นโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

.

สำหรับโครงการลงทุนด้านปิโตรเคมีที่จะลงทุนเพิ่มเติมที่ได้รับการอนุมัติให้ลงทุนได้ในครั้งนี้  บีโอไอมีเงื่อนไขว่า  ผู้ประกอบการจะลงทุนได้จะต้องลดระดับการปล่อยมลพิษลงร้อยละ 20  โดยเทียบจากระดับการปล่อยมลพิษในเดือนกันยายน  2549  อย่างไรก็ตาม   ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตโครงการลงทุนเพิ่มเติมได้กำหนดลดการปล่อยมลพิษมากกว่าเงื่อนไขของบีโอไอ  เช่น บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด  (มหาชน)   กำหนดลดระดับการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมสูงถึงร้อยละ 40  อย่างไรก็ตาม  มีโครงการลงทุนของเอกชนที่ได้ยื่นเรื่องขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ อีก  12 โครงการ  มูลค่าการลงทุนรวมกันไม่ต่ำกว่า  200,000  ล้านบาท  ทั้งนี้  โครงการลงทุนใหม่ไม่ได้ถูกต่อต้านจากชุมชนโดยรอบแต่อย่างใด

.

นายปิยะบุตร  กล่าวเพิ่มเติมว่า  โครงการด้านปิโตรเคมีในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และอุตสาหกรรมอื่น ๆ  จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษ  ซึ่งนำร่องเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ก่อน โดยปีนี้  คาดว่าจะมียอดเงินค่าธรรมเนียมที่จะจัดเก็บได้รวมประมาณ  80  ล้านบาท  ซึ่งเงินส่วนนี้จะตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนในมาบตาพุด  อย่างไรก็ตาม  เกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษจากที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมส่งร่างให้พิจารณาแล้วนั้น  เห็นว่ามีสิ่งต้องปรับปรุงบ้าง   จึงได้ให้นำไปแก้ไขก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติพิจารณาต่อไป.

.

ที่มา : สำนักข่าวไทย