เนื้อหาวันที่ : 2012-10-31 09:45:08 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1114 views

RATCH เซ็นสัญญาสัมปทานโรงไฟฟ้าเซเปียน-เซน้ำน้อยกับรัฐบาลลาวอายุ 27 ปี

สัมปทานโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อยในประเทศลาว 27 ปี นับตั้งแต่วันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง(RATCH) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ต.ค.บริษัทได้ลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อยในประเทศลาว โดยมีอายุสัญญา 27 ปี นับตั้งแต่วันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

อนึ่ง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเซเปียน -เซน้ำน้อย เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัทฯ ร้อยละ 25 SK Engineering & Construction Company Limited ร้อยละ 26 Korea Western Power Company Limited ร้อยละ 25 และรัฐบาลลาว ร้อยละ 24 ตั้งอยู่ในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก ของลาว กำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 410 เมกะวัตต์ มีกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2561

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่  RATCH กล่าวว่า บริษัท ไฟฟ้าเซเปียน-เซน้ำน้อย จำกัด ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลลาวอย่างเป็นทางการให้ดำเนินการพัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย ขนาดกำลังการผลิต 410 เมกะวัตต์ ซึ่งสัญญาจะมีผลผูกพันตั้งแต่ปี 2561-2588 ที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามสัญญา ต่อจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะบรรลุข้อตกลงสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ราวปลายปีนี้ และจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 5 ปี

"โครงการเซเปียน-เซน้ำน้อยมีมูลค่าประมาณ 32,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ใช้เงินลงทุนจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประมาณ 2,400 ล้านบาท โครงการนี้พัฒนาขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับลาว ซึ่งกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ผลิตได้จะจำหน่ายให้กับ กฟผ.ผ่านระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ขนาด 500 กิโลโวลต์ที่บ้านนาบง จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งกลับมาใช้ในประเทศไทย" นายนพพล กลาว

ทั้งนี้ ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2533 ได้กำหนดให้โครงการเข้าระบบผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศในปี 2561 สำหรับไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าลาว เพื่อรองรับความต้องการภายในประเทศที่เติบโตขึ้นตามความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของสปป. ลาว  บริษัทฯ คาดว่าโครงการฯ จะเริ่มลงมือก่อสร้างได้ในปี 2556