เนื้อหาวันที่ : 2012-10-31 09:10:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1904 views

ราชบุรีโฮลดิ้ง เดินหน้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำ สปป. ลาว

ราชบุรีโฮลดิ้ง เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อยหลังลงนามสัญญาสัมปทานกับรัฐบาล สปป. ลาว

ราชบุรีโฮลดิ้ง เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อยหลังลงนามสัญญาสัมปทานกับรัฐบาล สปป. ลาวเตรียมพร้อมลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ปลายปีนี้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ไฟฟ้าเซเปียน-เซน้ำน้อย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมทุนถือหุ้น 25% ได้ลงนามสัญญาสัมปทานกับรัฐบาล สปป. เพื่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อยและดำเนินการผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ

โดยมีอายุสัญญา 27 ปีนับตั้งแต่วันที่โรงไฟฟ้าเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2561 หลังจากนี้ บริษัทฯ ร่วมทุนดังกล่าวจะได้สรุปการเจรจาข้อตกลงสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.) ซึ่งคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถลงนามในสัญญาดังกล่าวได้ประมาณปลายปี 2555 นี้

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การบรรลุข้อตกลงสัญญาสัมปทานกับรัฐบาล สปป. ลาว เป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการพัฒนาโครงการเซเปียน- เซน้ำน้อย กล่าวคือ บริษัท ไฟฟ้าเซเปียน-เซน้ำน้อย จำกัด ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล สปป. ลาวอย่างเป็นทางการให้ดำเนินการพัฒนา ก่อสร้าง

และดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย ขนาดกำลังการผลิต 410 เมกะวัตต์ ซึ่งสัญญาจะมีผลผูกพันตั้งแต่ปี 2561-2588 ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา ต่อจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะบรรลุข้อตกลงสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ราวปลายปีนี้ และจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 5 ปี

 "โครงการเซเปียน-เซน้ำน้อยมีมูลค่าประมาณ 32,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ใช้เงินลงทุนจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประมาณ 2,400 ล้านบาท โครงการนี้พัฒนาขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทย กับสปป.ลาว ซึ่งกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ผลิตได้จะจำหน่ายให้กับ กฟผ. ผ่านระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ขนาด 500 กิโลโวลต์ที่บ้านนาบง จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งกลับมาใช้ในประเทศไทย

 ทั้งนี้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2533 ได้กำหนดให้โครงการเข้าระบบผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศในปี 2561 สำหรับไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าลาว เพื่อรองรับความต้องการภายในประเทศที่เติบโตขึ้นตามความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของสปป. ลาว บริษัทฯ คาดว่าโครงการฯ จะเริ่มลงมือก่อสร้างได้ในปี 2556 นี้” นายนพพล กล่าว

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย มีกำลังผลิต 410 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สปป. ลาว เมื่อเดือนสิงหาคม 2553 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงสร้างราคาซื้อขายไฟฟ้า (Tariff MOU) กับ กฟผ. ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2554 ผู้ร่วมทุนทั้ง 4 ราย

ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), SK Engineering and Construction, Korea Western Power และ Lao Holding State Enterprise ได้ลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาซื้อขายหุ้น จากนั้นในเดือนมีนาคม 2555 ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท ไฟฟ้าเซเปียน-เซน้ำน้อย จำกัด เพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการดังกล่าว