เนื้อหาวันที่ : 2012-10-29 08:57:08 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 678 views

ปตท. ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีสาขาพลังงาน

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2012 ในสาขาภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

 ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี มอบรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2012” ในสาขาภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคแก่ นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลภาคธุรกิจที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงานและทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในคุณลักษณะสำคัญของบุคลากร ปตท. ที่จะช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับการดูแลสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน