เนื้อหาวันที่ : 2012-10-25 11:25:10 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1598 views

ท่องเที่ยวฯ เมืองอุทัย

ท่องเที่ยวฯ เมืองอุทัย เตรียมรับมือ AEC ชูจุดแข็งวิถีชิวิตและธรรมชาติ พัฒนาสื่อสู่ยุคดิจิตอล

นายปทีป สมบุญพูลพิพัฒน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยระหว่างการจัดกิจกรรม FAME TRIP พาสื่อสัญจร เที่ยวเมืองอุทัยธานี ซึ่งจัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี ) ว่า การรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่ม 10 ชาติอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 นั้น

ประเทศไทยนับว่ามีข้อได้เปรียบด้าน ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกลุ่มประเทศสมาชิก จึงส่งผลดีต่อการเชื่อมโยงเส้นทางการเดินทาง การขนส่ง และการท่องเที่ยวในอนาคต ท่องเที่ยวฯอุทัยธานีมองเห็นถึงโอกาสดังกล่าว จึงมีการวางแผนพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ในกลุ่มสมาชิก โดยมุ่งลบจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้น่าสนใจมากขึ้น

 "จังหวัดอุทัยธานีมีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวหลายอย่าง อาทิ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลายหลากทางชีวภาพอย่าง หุปป่าตาด มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่อุดมสมบูณ์ ทั้งภูเขา ถ้ำ น้ำตก และผืนป่า อย่างห้วยขาแข้ง เรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันหลากหลาย มีแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่ได้รับความสนใจ อย่างหมุดโลกบนเขาสะแกกรัง นอกจากนี้ยังมีประเพณี วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อย่างงานตักบาตรเทโวโหรนะ

ซึ่งจะมีพระสงฆ์ 500 รูปเดินลงจากบันไดบนเขาสะแกกรัง เพื่อรับบิณฑบาตราวกับลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 30-31 ตุลาคมนี้ แต่ในขณะเดียวกันเรา ก็มองเห็นจุดอ่อนสำคัญคือผู้ประกอบการด้านบริการและการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งยังมีธุรกิจท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย จึงจัดให้มีแผนด้านพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จัดทำป้ายบอกทางต่างๆ ให้มีภาษา อังกฤษร่วมอยู่ด้วย ทั้งยังเตรียมส่งเสริมให้สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านค้า ผู้ประกอบการ ให้ได้รับมาตรฐาน การท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เช่น การปรับปรุงห้องน้ำให้สะอาดน่าใช้ เป็นต้น" นายปทีป กล่าว

ด้าน นายสุรศักดิ์ วิริภรณ์ประพาส นักวิชาการผู้ชำนาญด้านการท่องเที่ยวเมืองอุทัยฯ กล่าวด้วยว่า ความเป็นเอกลักษณ์ ของชาวเรือนแพที่ทำให้อุทัยธานีเป็นจังหวัดเดียวที่มีสำมะโนเรือนแพ แต่ละแพมีเลขที่บ้าน แม้ปัจจุบันจะลดจำนวนลง เหลือเพียง 162 หลัง ขณะที่กรมเจ้าท่ามีกฏหมายห้ามสร้างใหม่ แต่ทุกครอบครัวชาวแพที่ยังเหลืออยู่ คือวิถีชีวิต ที่หาสัมผัสที่ไหนไม่ได้แล้ว นอกจากลำน้ำสะแกกรังเมืองอุทัยเท่านั้น

 แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของนายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ที่เล็งเห็นถึงการทำการตลาดเชิงรุกเพื่อเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน จึงมีแนวคิดให้จัดทำโครงการนำดารา ที่มีชื่อเสียงในจีนและไทย ร่วมถ่ายทอดสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของอุทัยฯ ผ่านสื่อสารคดี หรือภาพยนตร์ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาด้านการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่่อต่างๆ ทั้งในรูปแบบเวปไซต์ โซเชียลมีเดีย แลแอพพลิเคชั่น เพื่อจับกระแสกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ให้หันมาท่องเที่ยวในอุทัย สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายและเงียบสงบ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปีนี้