เนื้อหาวันที่ : 2012-10-25 09:25:49 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 684 views

กลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับ 7 รางวัล 3 Rs Award

กลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับ 7 รางวัล 3 Rs Award มุ่งสู่ Eco-Industrial Town

นายอาทิตย์ วุฒิคะโรรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบ 7 รางวัลยอดเยี่ยมด้าน 3Rs ให้กับผู้บริหาร กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะโรงงานที่มีการจัดการของเสียตามหลัก 3 Rs และการใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to Landfill Achievement Award) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ พีทีที โกลบอล เคมิคอล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ร่วมในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว