เนื้อหาวันที่ : 2012-10-24 10:11:55 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1115 views

เกษตรกรไทย 65.64% เป็นหนี้สินล้นตัว ชี้ประกันราคาดีกว่าจำนำ

นิด้าโพล เผยเกษตรกรไทย 65.64% มีหนี้สิน ส่วนใหญ่เป็นหนี้ ธ.ก.ส. เสนอรัฐใช้วิธีประกันราคาสินค้าพืชผลเกษตรมากถึง 40.19% รองลงมา 28.12% จำนำข้าว และคาดหวังมีคุณภาพชีิวิตที่ดีขึ้น ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง...