เนื้อหาวันที่ : 2012-10-19 15:17:45 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1856 views

3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย แก้ปัญหาอ้อยปนเปื้อน-อ้อยไฟไหม้

3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เตรียมพร้อมรับผลผลิตอ้อยปี 55/56 จัดเวิร์คช็อปแก้ปัญหาอ้อยปนเปื้อน-อ้อยไฟไหม้ ปลายเดือนนี้

3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย  ชี้แนวโน้มสถานการณ์อ้อยไฟไหม้ดีขึ้นชัดเจน หากมีการรณรงค์อย่างจริงจังและชาวไร่อ้อยให้ความร่วมมือ  เผยบางโรงงานลดสัดส่วนอ้อยไฟไหม้ได้กว่า 20% ลุยเดินหน้านำประเด็นการจัดการสิ่งปนเปื้อนในอ้อยเข้าทำเวิร์คช็อป ปลายเดือนตุลาคมนี้ เตรียมพร้อมรับการเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2555/56

นางวัลยารีย์  ไพสุขศานติวัฒนา  เลขานุการคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า จากการเก็บข้อมูลสถานการณ์ปัญหาอ้อยไฟไหม้และอ้อยปนเปื้อนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยในช่วง 2 ฤดูการผลิตที่ผ่านมา (ฤดูการผลิตปี 2553/2554 และ 2554/2555) พบว่าปัญหาอ้อยไฟไหม้มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น หลังจากที่โรงงานน้ำตาลทรายและหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจถึงผลเสียของการผลิตน้ำตาลจากอ้อยไฟไหม้และอ้อยปนเปื้อน ตลอดจนการสนับสนุนสินเชื่อรถตัดอ้อย เพื่อให้จัดเก็บผลผลิตอ้อยสดส่งโรงงานมากขึ้น

ทั้งนี้ สัดส่วนอ้อยไฟไหม้ในฤดูการผลิตปี 2554/55 คิดเป็น 65.53% จากปริมาณอ้อยเข้าหีบ 97.97 ล้านตันอ้อย ลดลงเมื่อเทียบกับฤดูการผลิตปี 2553/54 ที่มีสัดส่วนอ้อยไฟไหม้อยู่ที่ 66.77% จากปริมาณอ้อยเข้าหีบ 95.35 ล้านตันอ้อย โดยโรงงานน้ำตาลทรายที่ประสบความสำเร็จในการลดปริมาณผลผลิตอ้อยไฟไหม้ได้มากอย่างมีนัยสำคัญ เช่น โรงงานน้ำตาลอ่างเวียน ที่ลดสัดส่วนอ้อยไฟไหม้เข้าหีบเหลือ 44.09% จากเดิมที่เคยสูงถึง 64.45 % โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก ที่จากเดิมมีสัดส่วนอ้อยไฟไหม้เข้าหีบสูงถึง 88.34% ลดเหลือ 78.80% ของอ้อย 2.15 ล้านตัน หรือโรงงานน้ำตาลรวมเกษตร ลดสัดส่วนอ้อยไฟไหม้จาก 41.77% เหลือ 34.91% ของอ้อย 3.44 ล้านตัน เป็นต้น

โรงงานที่เห็นผลชัดเจนในการลดสัดส่วนอ้อยไฟไหม้นั้น เกิดจากการรณรงค์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง และได้รับความร่วมมือที่ดีจากชาวไร่อ้อย  แต่ในบางพื้นที่ก็มีข้อจำกัดมากกว่า เช่นขาดแคลนแรงงาน หรือเข้าไม่ถึงสินเชื่อรถตัดอ้อย อย่างไรก็ตาม แนวทางของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาล ยังคงเดินหน้ารณรงค์ในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อลดปริมาณอ้อยไฟไหม้และอ้อยปนเปื้อนให้ได้มากที่สุด” นางวัลยารีย์กล่าว

ทั้งนี้ ปัญหาอ้อยปนเปื้อนในผลผลิตที่เข้าหีบ ถือเป็นปัญหาใหญ่ของโรงงานน้ำตาลทราย เนื่องจากจะสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ และยังมีผลต่อผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยลดลงด้วย การจะผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยให้เติบโตในระยะยาว จะต้องลดปัญหานี้ให้ได้

ดังนั้น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2555/56 ที่จัดขึ้นในวันที่ 29-30 ตุลาคมนี้ ที่จังหวัดนครนายก ได้นำหัวข้อ “การจัดการสิ่งปนเปื้อนในอ้อยของปีที่ผ่านมา” เข้าเป็นประเด็นหนึ่งในการหารือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยให้มากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ชาวไร่อ้อย และสร้างความมั่นคงของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยได้ดียิ่งขึ้น