เนื้อหาวันที่ : 2012-10-18 14:56:49 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1547 views

เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง ได้รับการรับรองเป็นบริษัทจัดการพลังงาน

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แสดงศักยภาพผู้ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างครบวงจร

นาย ดำรงศักดิ์ เชื่องยาง (ซ้ายคนที่ 1) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเลคิเซ่ (LeKise)  เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ระบบ ESCO (Energy Service Company) กับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้ เลคิเซ่ ได้รับการรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานเป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้ภายใต้กรอบการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน จะทำให้เลคิเซ่สามารถให้บริการลูกค้าด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งด้านการให้คำปรึกษาและการวางแผนเพื่อการประหยัดพลังงาน การซัพพอร์ตสินค้าเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างภายใต้แบรนด์เลคิเซ่ซึ่งมีมากกว่า 1,500 รายการ เช่น LED ,T5 ฯลฯ   ภายใต้การบริการนี้จะส่งผลให้ลูกค้าของบริษัทฯสามารถใช้พลังงานอย่างประสิทธิภาพ สามารถลดทุนด้านพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างได้มากถึง 40% ต่อปี ส่งผลให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอป AEC

นายดำรงศักดิ์กล่าวถึง รายละเอียดของการเป็นบริษัทจัดการพลังงานว่า บริษัทจัดการพลังงานหรือผู้ดำเนินธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company; ESCO) คือ ผู้ดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมถึงการจำหน่ายสินค้าและ /หรือให้บริการในด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและดำเนินงานสำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน, การให้บริการด้านการจัดหาสาธารณูปโภคด้านพลังงาน, โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงาน, การให้บริการด้านเงินลงทุนสำหรับโครงการด้านพลังงาน เป็นต้น โดยบริการของ ESCO จะต้องมีสัญญารับประกันผลการดำเนินงานที่มีกระบวนการตรวจวัดเพื่อพิสูจน์ผลดำเนินงานอย่างชัดเจน อันถือเป็นหลักสำคัญยิ่งของการดำเนินธุรกิจนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าความเสี่ยงด้านเทคนิคของโครงการพลังงานได้ถูกรับประกันโดย ESCO อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาสัญญาบริการโดยธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 ส่วน ได้แก่ผู้ให้บริการหรือ บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Companies; ESCO) ผู้รับบริการหรือ ผู้ประกอบการต่างๆ ที่ต้องการลดการใช้พลังงานลงโดย ESCO เป็นผู้รับประกันผลการประหยัดพลังงาน   ส่วนที่ 3 คือ แหล่งทุน เป็นผู้อนุมัติเงินลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงานของผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน, ธนาคารหรืออาจเป็น ESCO เองก็ได้

ลักษณะการดำเนินงานของ ESCO

บริษัทจะทำหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่ร้องขอ ด้วยการทำการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน รวมถึงจัดทำเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานและการออกแบบทางวิศวกรรมจัดหาหรือช่วยจัดหาเงินทุนในการดำเนินการ การบริหารโครงการ จัดหาหรือช่วยจัดหาอุปกรณ์  การติดตั้ง การก่อสร้าง การควบคุมและการซ่อมบำรุง ตรวจสอบและประเมินผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง ร่วมถึงการรับประกันผลการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการฝึกอบรมและให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง" นายดำรงศักดิ์กล่าวว่า แม้ในปัจจุบันจะมีผู้ให้บริการด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างหลายราย แต่ผู้ให้บริการแต่ละรายจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงใจลูกค้าผู้รับบริการหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ให้บริการเอง สำหรับเลคิเซ่ได้เตรียมการเรื่องนี้มานานพอสมควร นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้ลูกค้าที่เลือกใช้บริการกับ เลคิเซ่ ได้รับการบริการที่ดีที่สุด

สำหรับความตื่นตัวของผู้ประกอบการต่อการจัดการพลังงานภายในองค์กรหรือหน่วยงานนั้น นายดำรงศักดิ์กล่าวว่า ผู้ประกอบการมีความตื่นตัวมาก  เนื่องจากสาเหตุหลัก 2 ประการ  ประการแรกคือ การตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นกระแสที่เกิดขึ้นมาแล้วอย่างต่อเนื่อง  ส่วนประการที่ 2 เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลเข้ามาร่วมรณรงค์และให้การสนับสนุนเรื่องการลดใช้พลังงานอย่างจริงจัง ส่งผลให้ผู้ประกอบการตื่นตัวเรื่องการลดใช้พลังงานมากขึ้น สำหรับผู้ประกอบการรายใดที่สนใจขอใช้บริการด้านการจัดการพลังงานกับเลคิเซ่ สามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายข้อมูลการตลาดบริษัท เลคิเซ่ไลท์ติ้ง จำกัด โทร.034-419299 ทุกวันในเวลาทำการ

ข้อมูลจำเพาะ: ขั้นตอนการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงาน

1.ติดต่อเพื่อดำเนินโครงการ จากหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างสถานประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งขณะนี้ทางสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางข้อมูล รวมถึงติดต่อประสานในการดำเนินมาตรการทางด้าน การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัทจัดการพลังงานอยู่ หรือท่านจะติดต่อกับบริษัทจัดการพลังงานที่ท่านรู้จักและเชื่อมั่นโดยตรง

2.สำรวจพลังงานเบื้องต้น ก่อนจะมีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัทจัดการพลังงานสถานประกอบการจะได้รับการสำรวจ การใช้พลังงานเบื้องต้นในสถานประกอบการของท่านก่อนเพื่อประเมินถึงศักยภาพการใช้พลังงานว่าใช้เหมาะสมแล้วหรือยัง ควรปรับปรุง, ลดการใช้พลังงาน หรือสามารถจัดการพลังงานในส่วนไหนได้บ้าง (ในส่วนนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ถ้าท่านติดต่อกับหน่วยงานกลางที่ประสานงานให้กับบริษัทจัดการพลังงาน) รูปแบบการสำรวจวิเคราะห์พลังงานมีดังนี้

   o ลักษณะการทำงาน เป็นการพิจารณาถึงภาพรวมการใช้พลังงานในสถานประกอบการของท่าน
   o อุปกรณ์หลักที่ใช้พลังงาน เพื่อเป็นการลงลึกถึงการใช้พลังงานโดยจะมีการพิจารณาอุปกรณ์หลักดังนี้
     - ประเภท / ลักษณะ ของอุปกรณ์นั้น ๆ
     -  จำนวนอุปกรณ์
     -  ชั่วโมงการทำงาน

3.วิเคราะห์โครงการ หลังจากการสำรวจและเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในสถานประกอบการของท่านแล้วนั้น ทางบริษัทจัดการพลังงาน จะนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับโรงงานของท่าน

4.เสนอโครงการ เมื่อพบแนวทางการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมแล้วบริษัทจัดการพลังงานจะเสนอโครงการหรือมาตรการอนุรักษ์พลังงานมายังสถานประกอบของท่านโดยจะแสดงให้เห็นข้อมูลแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโครงการมาคร่าว ๆ รวมถึงการประมาณการผลประหยัดที่คาดว่าจะได้ และระยะเวลาคืนทุนของโครงการที่นำเสนอ

5.สถานประกอบการ ตอบรับดำเนินโครงการ หลังจากที่สถานประกอบการได้พิจารณาการนำเสนอโครงการแล้วหากไม่เห็นชอบ โครงการก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเพียงข้อที่ 4 แต่หากสถานประกอบการของท่านสนใจดำเนินการก็จะแสดงการตอบรับ ดำเนินโครงการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่บริษัทจัดการพลังงานโดยตรง (ขึ้นอยู่กับการประสานงานของสถานประกอบการ แต่แรก) ทั้งนี้หากท่านยังไม่แน่ใจสามารถให้มีการตรวจวัดเพิ่มเติมได้ ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดเนื่องจากเครื่องมือ ที่นำมาใช้ตรวจวัดราคาค่อนข้างสูง

6.ดำเนินการจัดทำสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contact; EPC) ในส่วนของรูปแบบสัญญาในการดำเนินโครงการ อนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัทจัดการพลังงานนั้น ส่วนใหญ่มีรูปแบบไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับโครงการที่จะดำเนินการรวมถึงรูปแบบ การลงทุนด้วย ทั้งนี้ท่านควรจะทำการศึกษารูปแบบการทำสัญญาให้ดีก่อนดำเนินเพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านมากที่สุด

7.ดำเนินโครงการ/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์

8.ตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัด ในขั้นตอนนี้อาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงไปถึงการดำเนินการจัดทำสัญญาพลังงาน ที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้น ว่าทั้งสถานประกอบการและบริษัทจัดการพลังงานมีการกำหนดการตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานกันในรูปแบบไหน ความถี่มากน้อยเท่าไหร่ ดังนั้นระหว่างการดำเนินการทำสัญญาควรมีการทำข้อตกลงให้แน่ชัดด้วยสำหรับในส่วนนี้